Reinier de Graaf gaat verder als zelfstandig ziekenhuis

Bron foto: Reinier de Graaf

Reinier de Graaf uit Delft is weer een zelfstandig ziekenhuis. Dat blijkt uit een uitspraak van de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Vorige week diende daar een rechtszaak waarin werd gevraagd om Reinier de Graaf per direct uit de Reinier Haga Groep te zetten. De ondernemingskamer vindt dit goed.

Het verzoek om snel uit de groep te stappen was door Reinier de Graaf zelf gedaan. Na intensief overleg met advocaten werd het verzoek ondersteund door de Reinier Haga Groep. Die groep ontstond in 2013, maar ligt inmiddels jaren in een vechtscheiding. De interne ruzies waren zo hoog opgelopen dat de bazen van het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Ziekenhuis en LangeLand Ziekenhuis niet meer met elkaar door één deur konden. Het was 'onwerkbaar' geworden, zeiden betrokkenen vorige week.

Belangrijkste oorzaak is dat de regels binnen de groep zo waren opgesteld dat de directeur van ziekenhuis A ook meteen verantwoordelijk was voor ziekenhuis B en C. Met andere woorden: Als Carina Hilders van Reinier de Graaf iets wilde doen voor haar ziekenhuis, keek Pier Eringa van het LangeLand Ziekenhuis over haar schouder mee. En omgekeerd. Dat werkte niet.

Reinier Haga Orthopedisch Centrum
Inmiddels ligt er een plan om uit elkaar te gaan. Reinier de Graaf wordt zelfstandig en het LangeLand en Haga gaan fuseren. Er wordt achter de schermen nog wel flink gesteggeld over de 'kindjes' die dit huwelijk heeft voortgebracht. Eén daarvan is het Reinier Haga Orthopedisch Centrum, dat pal naast het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer staat.

De uitwerking van nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis in Zoetermeer leidde tot zeer verhitte discussies over de positie van het orthopedisch centrum. Reinier de Graaf dacht namelijk anders over de positie dan 'Haga' en 'Reinier'. Deze ruzie maakte de samenwerking compleet onmogelijk en leidde tot een gang naar de ondernemingskamer.

Moddergooien
Carina Hilders stuurde bij haar aanvraag naar de ondernemingskamer ook tienduizenden pagina's beleidsdocumenten mee en vroeg om een onderzoek naar de gang van zaken bij de vechtscheiding. Als al die documenten op straat zouden komen te liggen, zou dat veel gevoelige informatie openbaar maken. Om dat te voorkomen is de deal bedacht om Reinier de Graaf alvast zelfstandig te laten doorgaan. Het ziekenhuis heeft wel aangegeven alle financiele verplichtingen na te komen.

Het gevraagde onderzoek naar de gang van zaken is overigens door de ondernemingskamer ook toegezegd. Maar het wordt voorlopig niet uitgevoerd. De Ondernemingskamer wil eerst zien om de rust een beetje terugkeerd nu Hilders niet meer aan tafel zit in de Reinier Haga Groep. Feitelijk komt het erop neer dat Reinier de Graaf nu zelfstandig aan de toekomst kan werken, en het HagaZiekenhuis samen met het LangeLand ook met hun fusie aan de slag kunnen.

'Concentreren op onze taak'
In een officiële reactie laat Reinier de Graaf weten blij te zijn met de beslissing. 'Als zelfstandig ziekenhuis kunnen we veel flexibeler inspelen op de veranderende zorgvraag van meer dan een half miljoen mensen uit de regio Delft. Door de toenemende vergrijzing stijgt de zorgvraag, terwijl we de zorg tegelijkertijd willen verbeteren en betaalbaar moeten houden', staat in een verklaring. Reinier de Graaf heeft nu ook weer een eigen raad van toezicht. Voorzitter is voormalig burgemeester van Den Haag Wim Deetman.

Ook het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis zijn blij. De ziekenhuizen benadrukken dat zij nu gezamenlijk verder kunnen werken aan het fusieplan voor beide ziekenhuizen en zeggen dat ze daarmee 'de basis leggen voor het zeker stellen van de zorg in Zoetermeer'. En dat gaat dan over het openhouden van het nu nog kwijnende LangeLand Ziekenhuis.

Bron artikel: Omroep West