Raadsleden pleiten voor lagere snelheden op Delftse wegen

Mag er binnenkort niet harder dan 30 kilometer per uur gereden worden op de Vrijenbanselaan, de Van Miereveltlaan en de Schieweg? Raadsleden van Stip, de PVDA en GroenLinks pleiten ervoor lagere maximale snelheden toe te passen op Delftse wegen, en noemen deze drie als voorbeeld.

30 kilometer bord | Beeld ter illustratie
 
Veilig Verkeer Nederland wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe standaard wordt voor auto’s in de bebouwde kom, in plaats van 50 kilometer per uur. In navolging hiervan stellen deze drie partijen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Als argumenten voor een snelheidsverlaging noemen deze partijen: minder verkeersslachtoffers, minder lawaai, en verbeterde gezondheid door hogere luchtkwaliteit.
 
Andere steden
De vragenstellers willen weten of het college plannen heeft om de snelheid in (delen van) de stad te verlagen. In het bijzonder vragen zij aandacht voor ‘gebiedsontsluitingswegen’. Dit zijn wegen die belangrijk zijn voor het verkeer van en naar stadsdelen. De drie vragenstellers zijn van mening dat er in Delft verschillende van zulke ontsluitingswegen zijn, waar de snelheid verlaagd zou kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de drie eerder genoemde wegen.

De raadsleden achter deze vragen schrijven daarbij dat Delft niet alleen zou staan in het nemen van dit soort maatregelen. Ze wijzen op een in 2020 aangenomen motie in de Tweede Kamer, ‘die vraagt om 30 kilometer per uur als uitgangspunt binnen de bebouwde kom’. Daarnaast wijzen ze erop dat meerdere steden, Amsterdam voorop, al aan het werk zijn met het verlagen van snelheden in het verkeer.