Raadsleden kritisch op COA: ‘opvang Manderspark is nu onmenselijk’

“Ten eerste is er een rattenplaag, een ernstig hygiënisch probleem en een bedreiging van de gezondheid. Ten tweede moeten mensen tot wel honderd meter lopen voor veelal beschimmeld sanitair en stromend water. Dit vanaf de slaapplek die vaak met drie onbekenden wordt gedeeld.”
Asielopvanglocatie Manderspark | FOTO: Lex Veldhoen

Zo beschrijft Jorrit Treffers, raadslid namens Volt, de asielopvanglocatie in Delft. Na een bezoek aan deze locatie op het Manderspark is hij, evenals veel andere raadsleden, geschokt. Sommigen stellen hierbij dat het COA orde op zaken moet stellen. Anderen vragen zich af of het tijd is voor de gemeente om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

In de vergadering van de commissie sociaal domein en wonen van de gemeenteraad stond dinsdag 4 juni onder meer de asielopvang op het programma. Dat de opvanglocatie op het Manderspark, gelegen op het terrein van de TU Delft, niet perfect is, was al bekend. Eerder kwam er al een informatiebrief van B&W naar de raad, waarin plannen werden benoemd om de locatie voor de zomer van dit jaar een hoognodige verbouwing te geven. Wethouder Joëlle Gooijer meldt tijdens deze vergadering: “De plannen die er nu liggen moeten nog door het COA zelf goedgekeurd worden. Dat wordt eind juni, dus niet voor de zomer. Daarna moeten er nieuwe woonunits aangeschaft en gemaakt worden, dus dat gaat nog lang duren. Veel te lang.”

In gesprek met COA
“In aanloop naar deze vergadering heb ik mij afgevraagd hoe het kan dat we nog steeds in deze situatie zitten”, vertelde een aangeslagen Gooijer. Een jaar geleden heeft de raad namelijk al aangegeven dat er verbetering moet komen op het Manderspark. Toch zegt Gooijer dat zij en de ambtelijke organisatie gedaan hebben wat ze konden: “We zijn in gesprek gegaan met het COA, maar nog steeds zit ik hier met dezelfde situatie. Dat frustreert mij enorm.” 

Een belangrijke reden voor het feit dat er tot op heden weinig gedaan is aan het verbeteren van de levensomstandigheden op deze locatie is dat het COA in principe niet wil investeren in locaties die minder dan vijf jaar beschikbaar zijn. De TU wil de grond niet voor zo’n lange periode ter beschikking stellen. Wethouder Gooijer zegt dat het COA een draai lijkt te maken door nu toch geld in het Manderpark te steken. In afwachting van een definitieve beslissing van het COA blijft het echter onzeker: “Misschien gaat het helemaal niet door. Ik blijf drukken en blijf vragen om die verbeteringen zo snel mogelijk door te voeren.”

Zelf doen?
“Wat we nu doen is geen opvang, want opvang houdt een bepaalde zorg en betrokkenheid in”, zegt ChristenUnie-vertegenwoordiger Wimke Schuurmans-Oosterom. Zij is niet blij met het COA: “Wij zien dat er een grens is bereikt.” Zij vraagt daarom: “Wat is er mogelijk om vanuit de gemeente zelf hier iets aan te doen?” Hierbij verwijst ze naar de gemeente Meierijstad, die eerder al uit onvrede met het COA de verantwoordelijkheid zelf op zich nam.

Niet iedereen staat er zo proactief in. STIP’er Bo Verduijn zegt dat ‘de bal’ bij het COA en de nationale overheid ligt. Miranda Voogt noemt het gezond en veilig houden van het Manderspark ‘volledig een taak van het COA’.

Waar het nu over gaat
“De gemeente mag een salomonsoordeel geven: wie mag er in Delft wonen? Een student, een inwoner of een vluchteling?” Zo drukt Gerrit van Ree (Onafhankelijk Delft) zijn zorg uit of investeren in opvang ten koste gaat van de huisvesting van andere groepen. Van Ree wordt hierop in de rede gevallen door D66’er Minke van Velzen: “Het continu tegenover elkaar zetten van verschillende groepen vind ik ingewikkeld en gewoon niet de bedoeling, want dat is niet waar het hier nu over gaat.”