Prof. Dr. James Kennedy geeft op 24 mei de Hugo de Grootlezing

Op woensdag 24 mei spreekt James Kennedy in de Nieuwe Kerk over wat er nodig is om Delft duurzaam te maken.

James Kennedy is Amerika-kenner en hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij vakgebied is naoorlogse geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland. Na zijn lezing gaat hij in gesprek met het publiek.

Inspiratie opdoen

De lezing wordt ingeleid door burgemeester Marja van Bijsterveldt. De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen die wil meedenken en meepraten over het onderwerp. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. De lezing ontleent zijn titel aan Delftenaar Hugo de Groot, een invloedrijk Europees denken uit de Gouden Eeuw. Het is de bedoeling dat de lezing inspireert tot het meedenken over de het hebben van een duurzaam verbonden stad.

Gezamenlijk initiatief

De Hugo de Grootlezing is een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken Delft, TOPDelft, Platform Delftse Bruggen en de gemeente Delft. De lezing wordt financieel mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Delft, de Nieuwe Kerk Delft en de gemeente Delft. Als je de lezing wilt bijwonen dan graag van de tevoren aanmelden via hugodegroot@delft.nl

Hugo de Groot