Politieke roep in gemeenteraad om terugkeer van de 'bejaardenhuizen'

‘Bejaardenhuizen’, ze zijn haast verdwenen uit het straatbeeld. Maar waar moeten ouderen dan heen? Het beleid van de laatste jaren stuurde erop om ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Verschillende partijen in de Delftse raad zien echter dat dit problemen oplevert. Zij vragen het college om nieuwe doorstroommogelijkheden voor senioren te creëren.
Ter illustratie | Unsplash

‘Wij willen een onderzoek naar mogelijkheden voor een woonvorm tussen thuis en verzorgingshuis', zei Sylvia Grobben van Hart voor Delft in een recente vergadering van de gemeentecommissie Sociaal Domein en Wonen. Zij geeft aan dat veel ouderen behoefte hebben aan een gedeelde woning zodat zij met leeftijdsgenoten kunnen genieten van “een kopje koffie en een praatje”. 

Malou Janssen van de PVDA houdt ook een pleidooi voor het zorgen voor meer doorstroommogelijkheden voor oudere Delftenaren: “Wij vinden het belangrijk dat er genoeg plekken zijn voor de komende jaren.” Ook het ouderwetse verzorgingshuis moet volgens haar weer terugkomen: “Er is altijd een groep mensen waarvoor een verzorgingshuis de enige optie is."

CDA-commissielid Machteld Neubauer is het eens met haar collega’s: "Wij zouden graag ambitieuzere inzet van de wethouder zien.”

Landelijk beleid
Het is onwaarschijnlijk dat er binnenkort nieuwe plannen voor de terugkeer van verzorgingshuizen komen. “Sturing op verzorgingshuizen komt, zoals u volgens mij weet, vanuit het rijk”, zo pareert wethouder Schrederhof de kritiek. De verantwoordelijkheid voor het beleid rondom ouderenzorg ligt inderdaad bij een minister en niet bij de gemeente. Dit betekent echter niet dat de gemeente niets kan doen. Wethouder Schrederhof zegt hierover: “Ons doel is rondom verpleeghuizen woningen voor ouderen te bouwen om zorgclusters te creëren.”