‘Politie heeft handen vol aan verwarde personen’

“Bent u het ermee eens dat het niet zo kan zijn dat de politie Delft niet meer aan hun kerntaken kan voldoen door groeiende problemen met verwarde personen?”, zo vroeg Hart voor Delft (HvD) aan burgemeester en wethouders. In antwoord op deze en andere vragen schrijft het college van B&W: “We zien dat de politie hier veel tijd aan kwijt is en dit andere taken verdrukt.”
Beeld ter illustratie

De aanleiding voor de vragen van HvD is dat: “op de website van GGZ Haaglanden (gezondheidsgids) te lezen is dat de teller in 2022 op 1380 meldingen van verwarde personen stond.” Diezelfde meter stond in 2018 op 770 meldingen, terwijl in 2017 een nieuw project om de problematiek rondom verwarde personen aan te pakken begon. 

Problemen
Het college noemt in haar antwoorden op de vragen mogelijke verklaringen voor deze stijging: “De maatschappij wordt steeds complexer, en er is meer aandacht voor mentale problemen en voor (de registratie van) verward gedrag. Mogelijk draagt ook de ambulantisering van de GGZ bij aan de stijging van het aantal meldingen.” Met ‘ambulantisering’ wordt bedoeld dat mensen niet meer in een instelling worden opgevangen, maar dat verpleegkundigen naar patiënten toe moeten gaan. De suggestie is daarom dat het feit dat mensen die hulp nodig hebben dit nu vaak niet meer 24 uur per dag kunnen krijgen, en dat mede hierdoor extra problemen ontstaan.

Om de problemen rondom verwarde personen verder te illustreren schrijft B&W: “Bij noodzaak van acute opname is het beddentekort vaak een probleem. Er wordt op dat punt, bijvoorbeeld door de GGZ, gepleit voor een uitslaapplek waar vanuit verslavingsdeskundigheid en psychiatrie de juiste interventies kunnen worden gedaan. Zo’n voorziening, die ook liefst 24/7 beschikbaar zou zijn, is helaas niet gemakkelijk te realiseren. Ook is het niet altijd mogelijk een persoon vast te houden als er geen medische noodzaak is en er geen sprake is van (verdenking van het plegen van) strafbare feiten.”

Psycholances
Naar aanleiding van de vragen van HvD geeft het college inzicht in mogelijke oplossingen voor de problemen. Zo schrijven ze: “We vinden het belangrijk bij elke melding te bekijken welke reactie het meest passend is. Om die reden worden er bijvoorbeeld zogenaamde psycholances ingezet. Dit zijn prikkelarme ambulances speciaal voor het vervoeren van personen met verward, of onbegrepen gedrag. De inzet van deze psycholances wordt vanaf 2024 meer structureel ingezet, waardoor de druk op de politie, naar verwachting, zal worden verminderd.”

Naast deze psycholance, zegt het college op zoek te zijn naar verdere maatregelen die bij kunnen dragen aan een oplossing. De eerste die zij noemen is de “inzet van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) op het politiebureau.” Deze zou politieagenten kunnen ondersteunen in het kiezen van de juiste inzet bij meldingen van verwarde personen. 

Ten tweede wordt er gewerkt aan een “top 10-aanpak”. Het idee hierachter is dat een kleine groep van enkele tientallen personen de meeste meldingen veroorzaakt. Door specifiek maatwerk op deze personen toe te passen zouden veel meldingen voorkomen kunnen worden. Ten derde wil het college voorzieningen (genaamd ‘skaeve huse'), waarin “personen, die niet in staat zijn in een normale wijk te wonen zonder het veroorzaken van overlast, een plek kunnen krijgen waar zij kunnen wonen zonder overlast te veroorzaken.”