Podcast Delfts Kwartiertje aflevering 6: een coalitieakkoord 'op hoofdlijnen'

Nu de onderhandelingen zijn afgerond begint er langzaam maar zeker ook een eind te komen aan het proces om tot een nieuw stadsbestuur te komen. Afgelopen week vertelde D66-fractievoorzitter Sivan Maruf over hoe de vijf partijen tot het akkoord kwamen. Ook geeft hij inzicht in wat het zwaarst onderwerp was om over te onderhandelen: de stadsfinanciën.

De sfeer aan de onderhandeltafel was goed volgens Maruf. ‘Als raadsleden werkten we al langere tijd met elkaar samen, dus we kennen elkaar goed. Dat maakte dat je jezelf vrij voelde om je ideeën op tafel te leggen’, aldus de D66-fractievoorzitter. Het kostte de partijen uiteindelijk zo’n twee maanden om met een nieuw stadsbestuur te komen.

Het proces verliep soepel volgens Maruf. De partijen hebben de afgelopen maanden op verschillende plaatsen binnen en rond Delft onderhandeld over het akkoord. ‘Wel alles op fietsafstand’, vertelt hij daarbij. Kortom, geen grote afstanden tot de stad, wel een vrije omgeving om te onderhandelen.

Samen met de raad aan de slag
De partijen hebben het proces anders aangepakt volgens Maruf, het doel was om zo min mogelijk concrete oplossingen te bieden in het akkoord. ‘Dat deden we met opzet. We willen namelijk zo veel mogelijk samen met de raad doen. We hebben voor 70% de richting bepaald, de andere 30% vullen we met elkaar in’, vertelt Maruf.

Wil je meer weten over de Delftse onderhandelingen, luister dan naar podcast ‘Delfts Kwartiertje’. U kunt de podcast vinden op Spotify, Anchor en Google Podcasts.