Ondanks negatief advies toch huurstijging bij Vidomes

In een bekendmaking van donderdag 25 april laat kersverse Vidomes-bestuurder Jacco Maan weten dat er een huurverhoging komt. “Helaas is mijn eerste boodschap als bestuursvoorzitter een minder prettige voor huurders. Wisten we vorig jaar de huur voor veel huurders nog te verlagen, dit jaar verhogen we de huren voor sociale woningen met gemiddeld 5,3 procent. Dat is meer dan huurders van ons gewend zijn”, schrijft hij. Dit terwijl de Huurdersraad hier een negatief advies voor gaf.
Onlangs kocht Vidomes 80 duurzame appartementen in Delft West | © Vidomes

Maan verwacht dat andere wooncorporaties in de regio zullen volgen. Hij wijst hiervoor naar de ‘grote opgaven’ en het geldtekort. Hij geeft nog andere redenen: “we hebben te maken gehad met een hoge inflatie. Bovendien willen we dat huurders niet alleen nu, maar ook later energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen. Daarnaast moeten ook toekomstige generaties op ons kunnen rekenen. We hebben de huurinkomsten hard nodig om nieuwe woningen te bouwen en bestaande energiezuiniger te maken.”

Er wordt wel maatwerk geboden, geeft Maan aan. “Hebben mensen een relatief hoge huur ten opzichte van hun inkomen? Dan kunnen ze ook in 2024 in aanmerking komen voor een tijdelijke huurkorting.”

Negatief advies
De Huurdersraad gaf een negatief advies over de huurverhoging van 5,3 procent. Zij gaven in een gesprek met het bestuur van Vidomes aan. Dat dit voor de mensen met de laagste inkomens een te grote klap zal zijn. Toch is dat advies niet overgenomen, met als reden: “We zien namelijk ook dat de inkomens van veel mensen zijn gestegen. En een lagere huurverhoging is alleen een oplossing voor nu, niet voor de toekomst.”

Ondanks dat Vidomes het negatieve advies naast zich neerlegt, kan de Huurdersraad hier wel begrip voor opbrengen, “omdat de uitkomsten uit de huur besteed worden aan maatschappelijke doelen waarvan de huurder en de woningzoekenden profiteren.”

Zie ook: