NS controleert extra op zwartrijders

De komende tijd komt er extra controle op zwartrijders in de trein tussen Leiden en Dordrecht. Hier vallen treinen tussen Den Haag, Delft en Rotterdam ook onder. Reden voor de extra controles is dat er op dit traject veel zwartrijders zijn. De extra controles vinden de komende zes weken plaats.
Een OV Chipkaart, ter illustratie | Joram Niese

Dat meldt het AD. Het betreft een ‘Actie Veiligheid en Service’. Dat houdt in dat een team van handhavers van de NS extra controles uitvoert, in plaats van de reguliere conducteurs. Reden hiervoor is dat onlangs bleek dat er vorig jaar 8 procent meer incidenten met fysieke en verbale agressie hebben plaatsgevonden, nadat aan reizigers hun vervoersbewijs werd gevraagd.

De komende zes weken vinden 23 acties plaats tussen Leiden en Dordrecht. Achteraf wordt het effect van de vele controles bekeken. Er zijn verschillende manieren waarop gecontroleerd wordt. De beveiligingsteams staan bij poortjes waar je kunt in- en uitchecken. Ook zullen zij op enkele momenten de treinen binnenkomen voor controle. Dit doen zij in de minuten dat een trein stilstaat bij het perron. Bij een normale controle in een rijdende trein kunnen zwartrijders vaak nog ontkomen.

De handhavers zélf leren extra alert te zijn op geweld en wapenbezit. Voor zwartrijders geldt dat ze direct worden bekeurd, en dus niet eerst een waarschuwing krijgen.