Nieuwe woningen in Haring locatie, Delftzicht

Start bouw medio 2021.

Gemeente Delft en gebiedsontwikkelaar AM hebben een koopovereenkomst gesloten voor de Haring-locatie in Delft. Deze locatie is gelegen op de hoek van de Abtswoudseweg en de Engelsestraat. De bestaande bebouwing gaat plaatsmaken voor circa vijftien vrije sector koop eengezinswoningen en circa veertig huurappartementen, waarvan minimaal twintig procent midden dure huurappartementen.

 

Technische groothandel Haring
De locatie ontleent zijn naam aan de technische groothandel Haring, die er jarenlang was gevestigd. De zogeheten ‘Haring-locatie’ is in 2011 verkocht aan de gemeente Delft. Wethouder Martina Huijsmans: “De nieuw te ontwikkelen-Haring locatie wordt een aantrekkelijke plek in de wijk Delftzicht. Er komen woningen voor een breed publiek, in een duurzame en groene setting. Deze ontwikkeling sluit daarbij goed aan op de ontwikkelingen in Nieuw Delft.”

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest: “Met deze overeenkomst zijn we een stap dichterbij om een duurzame bijdrage te leveren aan dit stadsdeel, waarbij de toekomstige bewoners in een energiezuinige, groene omgeving gaan wonen. Iets waar we bij AM veel belang aan hechten. We zijn daarom blij dat we de Haring-locatie invulling kunnen geven aan deze maatschappelijke opgave.”

Den Haag krijgt historische spanten terug
In de te slopen gebouwen bevinden zich vijf historische spanten. De spanten zijn afkomstig van het oude stroomtramstation in Scheveningen. De spanten zijn, na de schade die het station leed tijdens de Tweede Wereldoorlog, hergebruikt in de gebouwen van het Haring pand in Delft. Met de sloop van de gebouwen laat AM de sierlijke spanten verwijderen, zodat de gemeente Den Haag er een nieuwe bestemming aan kan geven. AM en gemeente Delft geven de spanten dan ook terug aan gemeente Den Haag. Zij gaan de spanten hergebruiken en zich inspannen om deze in een historische context terug te plaatsen.