Nieuwe woningen bovenop oud pand C&A

De C&A zit niet meer in het pand bij de Paradijspoort, maar dat betekent niet dat er niks gebeurt met dit gebouw. De gemeente wil het bestemmingsplan zo aanpassen dat er ruimte komt voor 50 woningen in een verdieping op het pand.
C&A | Foto: Google Maps

Burgemeester en wethouders stellen dit voor aan de gemeenteraad. Als dit plan doorgaat zal er dus gebouwd gaan worden op het pand. De woningen die ze willen toevoegen vormen volgens B&W “een bijdrage aan de Delftse woningbouwopgave.”

Inpassing
Omdat er boven op het bestaande pand gebouwd gaat worden, wekte dit plan al snel zorgen op. Past dit wel in het stadsgezicht? Is er wel rekening gehouden met privacy? De bestuurders schrijven: “Voor het plan geldt een maximale bouwhoogte van 15 meter. Deze maximale bouwhoogte wordt niet in het gehele bestemmingsvlak toegestaan. De maximale bouwhoogten in het plangebied variëren in verband met een goede stedenbouwkundige inpassing tussen de 5, 10 en 15 meter.”

De plannen staan nog niet vast. Het voorstel wordt 15 februari behandeld in een vergadering van de commissie ‘Ruimte en verkeer’.