Nieuwe steunmaatregelen Delftse ondernemers

Delft, 20-11-2020 – Het college van B&W heeft besloten dat ondernemers over 2019 en 2020 geen reclamebelasting hoeven te betalen. Ook precariobelasting voor terrassen vervalt. De gemeente ondersteunt hiermee ondernemers in de huidige coronacrisis. Het college besloot kort na de afkondiging van de lockdown in maart uitstel te verlenen voor de nog niet opgelegde belastingaanslagen reclamebelasting. Dat gold ook voor de precariobelasting voor terrassen en terrasboten over 2019. Omdat de crisis voortduurt, stelt het college de raad voor om definitief af te zien van deze aanslagen.

Terras Beestenmarkt
Fotograaf: Frans van Rijnswou

Financiële gevolgen
Het college voert hiermee een motie uit van de gemeenteraad. De raad vroeg in die motie deze belastingen over een periode van twee jaar niet op te leggen. De raad besloot al eerder om deze belastingen over 2020 niet op te leggen. Het college geeft aan dat de crisis vanaf maart 2020 buitengewoon ingrijpende financiële gevolgen heeft gehad. Niet alleen voor de hele lokale Delftse economie, maar ook voor eventuele financiële reserves van ondernemers. Het college denkt voor het jaar 2021 aan een korting op de precariobelasting voor terrassen van 25%.

Winterterrassen
Het college wil horecaondernemers een steuntje in de rug geven bij het exploiteren van hun terrassen. Het werkt op dit moment aan het mogelijk maken van winterterrassen. Het college wil aan horecaondernemers de kans bieden om na het heropenen ook gasten op het terras te kunnen ontvangen. Dat zou kunnen door op een aantal plekken de (extra) terrassen tijdelijk te voorzien van driezijdige afscherming. Dat moet wel binnen grenzen van het terras. Op die manier kunnen ze ook in de winter worden gebruikt. De plannen worden momenteel uitgewerkt.

Uitbreiding terrassen wordt verlengt
Het college is ook van plan de huidige toegestane uitbreiding van terrassen te verlengen. In het voorjaar mocht een aantal horecaondernemers zijn terrassen tijdelijk uitbreiden. Op die manier konden gasten op veilige afstand van elkaar zitten. Het college wil deze extra terrassen verlengen. Het college doet dat tot het moment dat er geen sprake meer is van landelijke coronamaatregelen voor de horeca. De uiterste datum is 1 november 2021