Natuurgroepen in de bres voor met bebouwing bedreigd Pasgeld

Pasgeld, dat is het natuurgebied dat vanuit Delft gezien aan de overzijde van de Vliet ligt. Volgens milieugroep ‘Natuurlijk Delfland’ is dit landschap ‘één van de laatste origineel groene gebieden in Rijswijk’. Natuurgroepen willen dan ook dat dit wandelgebied beschermd wordt tegen plannen van de gemeente Rijswijk om hier huizen neer te zetten.

Protest tegen bebouwing Pasgeld | © Natuurlijk Delfland
 
‘Unieke moerasnatuur, het eeuwenoude slagenlandschap en zeldzame bedreigde diersoorten’, dit kenmerkt Pasgeld volgens Natuurlijk Delfland. Rijswijk wil in deze groene zone ongeveer 1100 huizen neerzetten. Natuurlijk Delfland en natuurgroep ‘Pasgeld Natuurlijk’ zeggen dat zij ‘al vaak gewezen hebben op de schade die de realisatie van 1.110 woningen in Pasgeld West en Oost toe zal brengen aan de natuur’.

 

Bouwplannen
Hierom hebben zij eerder al een bijeenkomst georganiseerd: “De bijeenkomst is bezocht door raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks en door buurtbewoners. Met elkaar zijn oplossingen geformuleerd voor het behouden van een leefbaar Pasgeld.” Bij deze bijeenkomst lieten omwonenden ook horen niet blij te zijn met de plannen. Er ligt namelijk een bestemmingsplan voor het bouwen van huizen in het westen van de Pasgeld. Dit wordt voorlopig nog niet uitgevoerd, omdat de natuurgroepen een zaak hebben aangespannen bij de Raad van State. Voor het oosten is er ook een bestemmingsplan, maar de gemeenteraad moet deze nog vaststellen.

 

Verder wijst Natuurlijk Delfland erop dat ook het gebied om de Pasgeld heen bebouwd gaat worden: “het Havengebied met 2.500 woningen en nieuwe woningen in Parkrijk, Kesslerpark, de Bogaard en, niet te vergeten, in het nabijgelegen Delft.” Hiermee zal het volgens de milieugroep gedaan zijn met de rust in dit gebied.

 

Groene kaart
De toenemende drukte vormt een grote zorg. “Het kinderdagverblijf durft nu al niet meer met de kinderen naar het Elsenburgerbos vanwege de vele loslopende honden”, schrijft Natuurlijk Delfland. En het verdwijnen van groen is volgens de organisatie tegen afspraken over groenvoorziening: “Door de beoogde ontwikkeling zal het aantal bomen nog verder dalen, terwijl Rijswijk groeit naar 85.000 inwoners. Door het niet compenseren van het weggehaalde groen is de gemeente de bevolking al 30 voetbalvelden aan bomen schuldig.”

 

“Pasgeld Natuurlijk en Natuurlijk Delfland gaan een nieuwe groene kaart tekenen van het gebied. Daarop zal worden aangegeven waar het groen concreet kan worden gerealiseerd.” Dit schrijven de organisaties. Met deze kaart willen zij meedenken over mogelijkheden om zo veel mogelijk groen en water te behouden, ondanks de bebouwing.
Pasgeld | © Natuurlijk Delfland