Na 23 dagen verdween tentenkamp bij TU: ‘Tentamens beginnen’

“Reden is dat vandaag de tentamens beginnen en dat de zomer in aantocht is”, zo verklaart actievoerder Tom dat er afgelopen vrijdag een einde kwam aan de 23 dagen durende tentenkamp-actie. De actievoerder zegt tegen Omroep Delft dat hij blij is dat het tentenkamp ‘het gesprek aanzwengelde’, maar hij is verbolgen over het feit dat het College van Bestuur van de universiteit niet aan alle eisen tegemoet is gekomen.

TU Delft bibliotheek waar tot voor kort tentenkamp was
“We begonnen door met vijf mensen tentjes op te zetten. Inmiddels zijn we een groep van ruim vijftig studenten”, vertelt Tom aan Omroep Delft. Hij spreekt dan ook van ‘veel nieuwe mensen en veel nieuwe energie’. Hij denkt hierbij ook aan de steun en interesse van andere studenten, die gedurende de 23 dagen durende bezetting eten brachten of een praatje kwamen maken. Voor niets is de actie wat Tom betreft niet geweest:  “De TU Delft heeft deels openbaar gemaakt hoe ze samenwerken met de defensie-industrie.” Daarmee zijn de doelen van de actievoerders echter niet gehaald: “Het is jammer dat het College van Bestuur niet aan alle eisen tegemoetkomt.” 

 

Aangezien niet aan alle eisen voldaan is, zijn nieuwe acties in de toekomst niet uitgesloten. Deze zullen naar waarschijnlijkheid niet plaatsvinden tijdens de zomer. Maar wanneer het nieuwe collegejaar van start gaat, komen Tom en zijn mede-actievoerders ‘met nieuwe energie’ terug.