Na 150 jaar Thérèse Schwartze terug in Delft

Vanaf vandaag zondag 7 november is in Museum Paul Tetar van Elven de tentoonstelling te zien Thérèse Schwartze – Haar klant was koning

Op de tentoonstelling zijn 50 werken van de Amsterdamse schilderes Thérèse Schwartze (1851-1918) afkomstig uit nationale musea, de collectie van het Koninklijk Huis en particuliere collecties te bewonderen. Er zijn veel nooit tentoongestelde olieverfschilderijen en tekeningen te zien. Ook is er veel documentair materiaal geëxposeerd. Niet alleen haar kunstenaarschap, maar ook haar zakelijkheid komen aan de orde. De laatste tentoonstelling over Thérèse Schwartze was al weer 10 jaar geleden. Nu is haar werk te zien in het Delftse woonhuis van kunstenaar Paul Tetar van Elven

Kunstenares met een zakelijke inzicht

Al vanaf heel jong werd Schwartze opgeleid door haar vader, de kunstschilder Johan George Schwartze. Hij stoomde haar klaar voor een carrière als professioneel kunstenares om zo haar eigen brood te kunnen verdienen. Geen gebruikelijke keuze voor vrouwen in de 19de eeuw. Zijn opzet slaagde: Schwartze werd een gevierd portrettiste van vooral de rijke Amsterdamse burgerij en van het Koninklijk Huis. Een van haar zelfportretten bevindt zich in de Uffizi in Florence. Ook de internationale elite was klant.

Het begon in Delft

In 1871 exposeerde de toen 20-jarige Thérèse in het Delftse stadshuis voor het eerst haar werk. Dat gebeurde op de tentoonstellingsbazar van Vrouwelijke Nijverheid en Kunst. Deze verkooptentoonstelling werd georganiseerd door ‘Arbeid Adelt’, de eerste vrouwenvereniging in Nederland. Dat was hetzelfde jaar opgericht door de Delftse Betsy Perk met het doel vrouwen te steunen bij het verdienen van een eigen inkomen, in die tijd nog een groot taboe. 150 jaar na haar eerste expositie in het stadshuis is Schwartze terug in Delft.

Het koningshuis was een goede klant

Thérèse Schwartze was tijdens haar leven een gevierd portrettiste die een groot talent en technische vaardigheid koppelde aan een buitengewoon zakelijk inzicht. Zij wist de negentiende-eeuwse beau monde en het koningshuis met on-Nederlandse allure in beeld te brengen en verdiende daar miljoenen mee. Ook internationaal vestigde zij haar reputatie met talloze tentoonstellingen en opdrachten in heel Europa en de Verenigde Staten.


De tentoonstelling is dagelijks te zien tot en met zondag 27 februari 2022 van 11.00 tot 17.00 uur

De tentoonstelling is dagelijks te zien tot en met zondag 27 februari 2022 van 11.00 tot 17.00 uur – foto Frans van Rijnswou
De tentoonstelling is dagelijks te zien tot en met zondag 27 februari 2022 van 11.00 tot 17.00 uur – foto Frans van Rijnswou