Mogelijk hinder voor vaarverkeer tussen Delft en Rijswijk door testen kering

Vanwege het testen van de Kastanjewetering tussen Rijswijk en Delft is er mogelijk hinder voor vaarverkeer. Dit gebeurt op maandag 20 november.
De Kastanjewetering | Google Maps

Dat meldt Hoogheemraadschap Delfland. Hoe laat de test precies zal plaatsvinden is niet bekend, al geeft HHDelfland aan het ‘op een zo gunstig mogelijk tijdstip voor het vaarverkeer’ te doen. Het is niet bekend hoe lang de test duurt, maar er wordt geschat dat dit tussen de 15 minuten en twee uur lang zal zijn.

De Kastanjewetering is een zogeheten compartimentskering. Dit is een schot in het water dat wordt ingezet om een deel van de vaart af te sluiten, bijvoorbeeld om verontreiniging te voorkomen of bij een eventuele dijkdoorbraak. Deze keringen worden jaarlijks getest.