Misschien een poppodium in de plaats van de Bierfabriek

De Bierfabriek verdwijnt van de Burgwal, maar wat moet ervoor in de plaats komen? Gemeenteraadsleden van STIP, de PVDA en Volt willen graag zien dat dit pand, net als vroeger, een poppodium wordt.

Bierfabriek | © Google Maps
 
‘Is het college het met ons eens dat er momenteel beperkte ruimte is voor (jongeren)cultuur in Delft?’, vragen de drie partijen in een brief aan burgemeester en wethouders. Waar de Bierfabriek nu weggaat van de Burgwal, zien zij een kans om de dagen van Speakers en de Eland terug te laten keren in dit pand. Daarbij wijzen zij erop dat er ‘erfpachtvoorwaarden’ zitten op dit pand, welke een uitbater verplichten tot het organiseren van activiteiten die ‘in eerste instantie primair gericht zijn op jongeren tussen 16 en 24 jaar’.

 

Geld
Een culturele bestemming, zoals een poppodium, noemen de drie partijen ‘uitermate geschikt’. Zij vragen het college daarom aan de slag te gaan om een poppodium aan de Burgwal te realiseren. 

 

Of het gaat lukken om dit voor elkaar te krijgen is niet zeker. Zo kan het al moeilijk worden om genoeg politieke steun hiervoor te krijgen. Sophie Wentink, fractievoorzitter van STIP, zegt: “Een poppodium in stand houden kost geld. De gemeente moet keuzes maken over waar het haar geld aan uitgeeft.” Zonder daarbij namen of rugnummers te noemen, zegt Wentink dat er misschien ook partijen in de raadzaal zitten die er liever niet voor kiezen hier geld aan te besteden. 

 

Kaper op de kust
Naast dat de Delftse politiek achter dit plan moet gaan staan, is er ook een ondernemer nodig die het ziet zitten hier een poppodium te verwezenlijken. Volgens Wentink is er hiervoor nog niet concreet iemand op het oog. Wel geeft ze aan dat er eerder iemand naar voren zal komen als de gemeenteraad welwillend is om door middel van subsidiegeld een bijdrage te leveren.

 

Er schijnt echter wel al een gegadigde te zijn om het pand aan de Burgwal over te nemen. In de brief van STIP, PVDA en Volt staat dat ‘een restaurant zich wil gaan vestigen in het pand aan de Burgwal 45-49’. Hierom vragen de drie partijen: “Is het college bereid om te kijken of dit restaurant in lijn is met de erfpachtvoorwaarden of anders verwezen kan worden naar een andere plek in de binnenstad?”

 

Andere mogelijkheden
Als het uiteindelijk onmogelijk blijkt aan de Burgwal een poppodium te realiseren, willen de drie vragenstellers dat er naar een andere mogelijkheid wordt gezocht. Wentink noemt bijvoorbeeld het pand aan de Westvest, waar de VAK voorheen zat.

 

Zie ook:


Bierfabriek Delft is permanent gesloten