Meerderheid raad tegen motie van teleurstelling verkoop Mijnbouw

“Ik kan er met mijn hoofd niet bij”, zei SP’er Joost van der Sluis. Het waren de kleine uurtjes toen de raadsleden toekwamen aan het bespreken van de verkoop van het Mijnbouwgebouw, in de bomvolle raadsvergadering van donderdag 1 februari. Van der Sluis verdedigt zijn motie, waarin hij teleurstelling uitspreekt over “het teloorgaan van de publieke functie van Mijnbouw en de rol die het bestuur van de TU Delft en het college van de gemeente Delft hierin hebben gespeeld.”
Stadhuis Delft | Unsplash

Van der Sluis geeft in zijn betoog een les geschiedenis: “deze grond heeft de TU meer dan honderd jaar geleden verkregen om in te zetten voor educatie en niet om te verpatsen.” Dit zegt hij om te verduidelijken dat volgens hem: “het bestuur van de TU niet gehandeld heeft als het bestuur van een onderwijsinstelling, maar als het bestuur van een vastgoedontwikkelaar.” Hierbij benoemt hij meerdere punten waarop het volgens hem mis is gegaan. Zo spreekt hij van “oneerlijke concurrentie", omdat dit grote bedrijf parkeerplekken aangeboden wordt en dit voor kleine ondernemers niet gedaan wordt. Ondanks deze argumenten, werd zijn motie van teleurstelling weggestemd. 

Banen en parkeerplaatsen 
Lisanne Fung Fen Chung (STIP) laat meerdere malen van zich horen om te laten merken dat ze het grondig oneens is met meneer Van der Sluis. Zo zegt ze onder meer: “volgens mij komt er met de komst van een groot bedrijf als Royal Haskoning een impuls voor de Delftse economie en een hoop baankansen voor Delftenaren.” Van der Sluis is het echter niet met Fung Fen Chung eens dat de overheid zich nu bezig moet houden met het creëren van banen: “Volgens mij hebben mensen nu meer behoefte aan woningen.” Bovendien zegt hij: “Wij zijn niet bezig met concurreren met omliggende steden. Als die banen in Rotterdam of Den Haag terecht komen is dat prima.” 

De meerderheid van de partijen gaf uiteindelijk aan niet teleurgesteld te zijn over de komst van Royal Haskoning. Veelal omdat zij wel geloven dat de aanwezigheid van dit bedrijf goed is voor werkgelegenheid in Delft. Dat de gemeente besloten heeft de komst te faciliteren door middel van fikse kortingen op parkeerplaatsen kan nog steeds niet de steun van iedereen wegdragen. Een motie van de SP om dit soort keuzes in de toekomst aan banden te leggen wordt echter ook weggestemd. Gerrit Jan Valk (CDA) zegt: “We gaan tegen deze motie stemmen omdat er te veel dingen in staan die niet kloppen, maar we willen aandacht vragen voor een terecht punt van de SP. Namelijk dat het ook voor de kleine ondernemers belangrijk is dat ze kunnen parkeren.”