Lichtjes voor Delft

Op de eerste zondag van november is er om 14.30 gelegenheid om op de Markt een kaarsje aan te steken om overleden dierbaren te gedenken. Je kunt dan ook een naam of een gedachte op een schilderdoek schrijven. De eerste kaars wordt aangestoken door Ravi Ahluwalia, betrokken vrijwilligster en Delftenaar van het jaar 2021.
 
Om 15.00 uur is er ook een korte viering in de Nieuwe Kerk geleid door studentenpastor Renske Oldenboom. Het thema is ‘verdriet delen’. Er is muziek, een overdenking, een tekst uit de bijbel, een gedicht en ruimte voor stilte en gebed. Voor en na de viering is er in de kerk gelegenheid een kop koffie of thee te drinken.

Brede steun

‘Lichtjes voor Delft’ wordt ondersteund door de Protestantse gemeente Delft, CityKerk Delft, Stadsklooster Delft, interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof, de Raad van Kerken Delft, Motiv Delft, Hospice & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft, Odensehuis De Linde en Inloophuis Debora.
In het radioprogramma Delft Centraal zullen Fred van Helden en René Strengholt op woensdagmorgen 2 november meer vertellen over deze Delftse traditie die jaarlijks op de Markt plaatsvindt.