Leveren veilig kraanwater in Delft steeds moeilijker

Het wordt steeds moeilijker om in Delft kraanwater te leveren van hoge, veilige kwaliteit. Oorzaak is een voortdurende toename van schadelijke stoffen in de Maas, de rivier die als bron dient voor het drinkwater ook in onze stad.

 

Het kraanwater hier, geleverd door Evides, voldoet volgens dit bedrijf nu nog ‘aan alle zeer strenge kwaliteitseisen’. In 2021 moest de winning van Maas-water echter wel 35 keer tijdelijk worden gestaakt. En vorig jaar werden 79 stoffen gemeten in concentraties die boven de Europese streefwaarden lagen. Dat leidde toen tot bij elkaar 62 beperkte innames en totale innamestops langs de rivier die in Frankrijk begint, en via België uiteindelijk naar Hoek van Holland stroomt.

 

Rapport
Die laatste cijfers staan in het deze week verschenen jaarrapport over 2022 van RIWA-Maas, de organisatie waarin Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven samenwerken. Zoals Evides. Dit bedrijf levert behalve aan Delft ook kraanwater aan nog een kleine twee miljoen andere huishoudens in Zuid-Holland en Zeeland.

 

Het Maas-rapport meldt dat het gaat om lozingen van onder meer industriële stoffen, medicijnresten en agrarische bestrijdingsmiddelen. Klimaatveranderingen spelen een versterkende rol. Drogere zomers leiden tot lagere waterstanden in de Maas, met als gevolg dat de concentratie aan gifstoffen hoger wordt in de rivier. Overigens kiest Evides er dan voor om geen water in te nemen in de spaarbekkens, maar te wachten tot de waterkwaliteit in de Maas weer op orde is. 

 

Schadelijke stoffen
Grote boosdoeners zijn gifstoffen die al bijna niet meer te verwijderen zijn, zoals pfas, en ook bestrijdingsmiddelen die niet eens bekend zijn bij onderzoekslaboranten. “We moeten ons sloot- en rivierwater niet langer zien als een soort rioolputje", stelt directeur Maarten van der Ploeg van RIWA-Maas in het recent gepubliceerde jaarverslag. Hij wil scherpere vergunningen voor bedrijven die lozen op de rivier. Nu is vaak niet duidelijk bij welk bedrijf de schadelijke stoffen vandaan komen die worden gemeten de Maas. De drinkwaterbedrijven willen daar een totaaloverzicht van zien te krijgen.

 

Van der Ploeg: “De Maas is als regenrivier erg gevoelig voor de effecten van klimaatverandering. Wanneer Maaswater door droogte beperkt beschikbaar is en ook van slechte kwaliteit, kan vrijwel niemand het water benutten. Daar ligt dus een collectief belang. Internationaal zijn betere afspraken nodig over het gebruik en de verdeling van het Maaswater, maar ook over een betere bescherming ervan. Samenwerking is essentieel om dit complexe vraagstuk succesvol op te lossen.”

 

Meer weten? Zie hier.