Komen er genoeg sociale huurwoningen bij in Delft?

De gemeentecommissie sociaal domein en wonen sprak gisteravond over de woonvisie. Hier stond veel bij op het spel, want in deze visie worden de lijnen uitgezet voor het woonbeleid in de komende jaren. Een vraag die uit deze vergadering komt is of er wel genoeg sociale huurwoningen bij komen.

 
“U vindt het terecht dat we 4200 dure koopwoningen bouwen en maar 2900 sociale huurwoningen?” Die vraag stelt Volt-voorman Jorrit Treffers aan Lisanne Fung Fen Chung van studentenpartij STIP. Zij geeft hierop aan dat zij deze getallen anders interpreteert. Treffers verzucht: “Ik heb 3 coalitiepartijen gevraagd waarom ze niet voor meer sociale huurwoningen zijn. Iedere keer krijg ik het antwoord dat het aan de coalitie ligt, dus moet ik met jullie in debat of met D66?”
Van D66’er Minke van Velzen krijgt Treffers uiteindelijk antwoord: “Het is belangrijk dat mensen door kunnen stromen uit de sociale huur. Daarom moeten we inzetten op middeldure huur en goedkope koopwoningen.” Dit is een antwoord naar het hart van CDA fractievoorzitter Frank Visser: “Al die jongeren die een studentenwoning nodig hebben volgens STIP, die willen op enig moment misschien een gezin starten. Houdt STIP zich dan alleen bezig met de korte termijn, en sturen zij deze groep naar Pijnacker-Nootdorp?”

 

Verbetering?
De coalitie en wethouder Schrederhof houden vast aan het standpunt dat deze woonvisie meer inzet op sociale huur dan de vorige. Dit punt kan op kritiek rekenen van SP’er Joost van der Sluis: “In de vorige visie ging de inzet op sociale huur van 40% naar 30%. Deze visie houdt dat stabiel, maar dan is het nog steeds volstrekt niet voldoende.”