Janine Jongen van Taalhuis DOK krijgt Pluim 2022

Meteen na de uitzending van Omroep Delft in het Glazen Radiohuis in het winkelcentrum de Boogaart in Rijswijk over laaggeletterdheid reikte STIP-wethouder Maaike Zwart op woensdag 14 september de Pluim uit aan Janine Jongen.

Janine Jongen is adviseur taaleducatie bij Taalhuis Dok. Samen met Kees Hoogland, lector aan de Universiteit Utrecht en Yuri Matteman directeur-bestuurder van DOK vertelde zij in de uitzending ter gelegenheid van de Week van Lezen en Schrijven over de problemen die ontstaan bij het ontbreken van basisvaardigheden bij lezen, schrijven en rekenen. Taalhuis DOK ondersteunt laaggeletterden en laaggecijferden door een taalmaatje of cijfermaatje aan te bieden. Janine won de Pluim 2022 van de organisatie Doe Weer Mee met haar bijdrage aan dit belangrijke werk.

Laaggeletterd en laaggecijferd
In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, waarvan 2,1 miljoen laaggecijferd. Gecijferdheid is één van de basisvaardigheden. Gecijferdheid gaat over het begrijpen van de getallen waarmee je dagelijks te maken krijgt: van treintijden, geld en medicatie tot online winkelen en het lezen van recepten. Veel in de taalwereld bestaat uit cijferinformatie. Het is dus logisch dat als je moeite hebt met taal, je ook moeite hebt met de woordenschat van cijfers. Taalhuis DOK Delft doet mee met het project ‘’Gecijferdheid telt mee’’ en zet zich ervoor in om naast vrijwillige taalmaatjes ook rekenmaatjes te trainen en laaggecijferden te ondersteunen door hen een rekenmaatje aan te bieden.

Doe Weer Mee! Pluim
In de regionale wervingscampagne ‘Doe Weer Mee!’ werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland en ROC Mondriaan samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage heeft.

v.l.n.r. Stefanie de Klerk (Doe Weer Mee!), Janine Jongen (Taalhuis DOK Delft) en wethouder Maaike Zwart
Janine Jongen in de uitzending.