Informatieavond over geluidsoverlast: 'Een bruisende stad?... voor wie eigenlijk?'

'Een bruisende stad?... voor wie eigenlijk?', deze uitspraak duidt op irritatie over geluidshinder in het centrum en andere wijken. Overlast van terrassen tot midden in de nacht, verkeerslawaai van motoren en brommers, van buren, studentenhuizen, van fietsers onderweg die luid spreken, van ondergrondse containers. De gemeente werkt aan een nieuw beleid om geluidshinder te verminderen. Tijdens een informatieavond over dit onderwerp uitten verschillende bewoners kritiek.

Stadhuis, ter illustratie
 
Zo’n zestig mensen waren op maandag 1 juli aanwezig voor een informatieavond van de gemeente Delft over het Omgevingsprogramma Geluid. Na een presentatie doen de aanwezige burgers hun verhaal over de geluidhinder die hen ernstig irriteert. In veel gevallen is volgens hen de grens al duidelijk overschreden, wordt er niet voldoende gehandhaafd en is de stad Delft met het logo “Delft, een bruisende stad”, minder leefbaar voor de inwoners.  

 

De gemeenteambtenaar die tijdens deze avond een presentatie geeft licht toe dat er een verouderd beleid ligt wat betreft geluidhinder bij de gemeente Delft. Dit beleid heeft vernieuwing nodig en bijstelling. Zij legt uit welke bronnen van geluid er zijn, te weten wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Hierbij kijkt ze naar de ontwikkelingen nu en in de toekomst met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van geluidhinder zijn de provincie, rijk of omgevingsdienst Haaglanden het aanspreekpunt. 

 

Waar komen meldingen over geluidshinder binnen?  
Zowel bij politie als bij gemeente. De gemeenteambtenaar vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk geluidhinder wordt voorkomen. Ook spreekt zij over het belang van handhaven van geluidkwaliteit als deze goed is, van het bereiken van gezonde fysieke leefomgeving en van een goede nachtrust. Dit zijn volgens haar belangrijke onderdelen bij het bouwen in een drukke stad. 

 

De ambities zijn afgeleid uit onder andere mobiliteitsprogramma Delft 2040, de Woonvisie, Gezondheidsbeleid 2020-2026 en de Omgevingsvisie. Zij geeft aan dat er al keuzes zijn gemaakt voor forse toename van woningbouw en werkgelegenheid. Dat het verkeer stiller moet worden door een snelheidsverlaging en dat verstedelijking moet bijdragen aan de gezondheid. 

 

Geluidhinder en gezondheid, mentaal en fysiek, hangen zeer met elkaar samen. Irritatie erover en soms een verstoorde slaap veroorzaken een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, maar ook op psychische aandoeningen. In de presentatie laat zij zien dat een aanzienlijk percentage Nederlanders last ervaart van geluid, en dat is ook vervat in een kaartje van de Delftse situatie. In de plannen is er nog geen beleid over meer stille plekken in de stad. “Rust in eigen huis is het belangrijkst, het hoort ook bij de drukte van de stad”, volgens de gemeenteambtenaar. 

 

Wat gebeurt er na 1 juli? 
In het verslag worden de reacties van de aanwezigen op 1 juli vastgelegd en bekeken wat wordt meegenomen in een herzien omgevingsprogramma. Na de zomer neemt het college een ontwerpbesluit en wordt een termijn gesteld voor zienswijzen, gevolgd door een inloopavond en eind 2024 vaststelling door het college van B en W.