Hoe transparant is de overheid in Delft?

De wet openbare overheid (WOO) moet ervoor zorgen dat de overheid transparanter wordt. De wet vervangt de verouderde wet openbaarheid bestuur (WOB). Dat loopt nog niet overal gesmeerd. Het duurt in veel gevallen nu zelfs langer om stukken openbaar te krijgen. CDA en Onafhankelijk Delft vragen zich af hoe het staat met het actief openbaar maken van bestuurlijke informatie.

Stadhuis | Ter illustatie
In 2021 gold de WOB nog. Toen was de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot openbaarmaking 161 dagen. Sinds invoering van de WOO is dat gemiddelde gestegen naar 162 dagen. Terwijl volgens de nieuwe wet de termijn juist is verlaagd.  

 

Liedewei Timmermans (Onafhankelijk Delft) stelt echter dat het in Delft vaak wel goed gaat om een deadline te behalen, maar: “Het is moeilijk om al die informatie bij elkaar te verzamelen, en dan moet er ook nog beslist worden of het openbaar gemaakt mag worden.” 

 

Actieve openbaarmaking 
Het actief openbaar maken van informatie is een plicht voor de overheid om zo veel mogelijk informatie direct inzichtelijk te maken. Timmermans is van mening dat Delft hier juist nog wel wat te wensen over laat. “Er wordt een WOO-loket opgericht, maar als je kijkt naar andere gemeentes dan zie je dat er inzichtelijk is welke WOO-verzoeken er gedaan zijn. Dat hebben we in Delft nog niet.” 

 

De gemeente wilde eerst wachten tot er landelijk keuzes werden gemaakt op dit gebied. Zo moet er een landelijk platform komen waarop alle WOO-verzoeken te zien zijn. Die is er nog niet, en CDA en Onafhankelijk Delft vinden dat het inmiddels te lang duurt. “Dat was ook een reden van ons om de schriftelijke vragen te stellen, over hoe het nu zit bij ons in Delft”, aldus Timmermans. 

 

Verschillen 
Over de uitvoering van het WOO-beleid zijn er tussen de gemeentes ook een hoop verschillen, merkt ook Timmermans: “Bij de ene gemeente kun je gewoon een mailtje sturen, bij de andere gemeente moet je via de site iets doen. Bij ons moet je inloggen met je DigID.” Ook die verschillen tussen gemeentes zorgen ervoor dat het landelijk platform nog even op zich laat wachten. 

 

Ook vindt Timmermans dat de gemeente er actiever in mag zijn, de burgers te informeren dat zij überhaupt WOO-verzoeken in kúnnen dienen: “Je moet het eigenlijk maar net weten.” Dit terwijl het volgens haar voor burgers juist een recht is om openbare informatie te kunnen inzien.