Het is ‘twee voor twaalf’ voor Tanthofse basisscholen: ‘Dit houden we niet heel lang vol’

De schoolbesturen in Tanthof willen vóór maart volgend jaar weten waar de nieuwe school in Tanthof komt te staan. De zes basisscholen in de wijk zijn nu niet rendabel, de besturen lopen tegen tekorten aan en dringen daarom bij de gemeente aan om haast te maken. ‘We gaan wel gewoon door, maar alle drie de schoolbesturen hebben nu gewoon ieder een tekort van één ton. Dat houden we niet lang vol’, vertellen de bestuurders.

Volgens de scholen is het nu daarom twee voor twaalf. Er moet snel gehandeld worden, anders maken de scholen nog langer onnodig kosten. ‘We kunnen het onderwijs nu niet slim inrichten. We hebben nu meerdere locaties. Daar hoort ook het nodige personeel bij, naast het extra onderhoud dat je moet betalen. We komen nu als onderwijsstichting ieder jaar honderdduizend euro tekort.’, vertellen Ton Christophersen en Robert Lock, bestuurders van de Laurentius Stichting en de Stichting Christelijke Scholen Delft.

Drie weken geleden besloot de gemeenteraad dat de plannen voor een nieuwe ‘Groene Campus’, door bewoners en andere belangenorganisaties bestempeld als ‘Megaschool’, financieel niet haalbaar was. De nieuwe school zou naast de huidige kinderboerderij worden geplaatst, maar het herinrichten van het gebied bleek uiteindelijk te duur.

Huidige schoolgebouwen te oud
Het is een harde en moeilijke realiteit voor de scholen, hoewel het volgens de bestuurders niet een negatief effect heeft op de kwaliteit van onderwijs. ‘Ik geloof dat we nog steeds goed onderwijs kunnen bieden. We zien het eigenlijk zo: onze directeuren gaan naar de Action of de Lidl voor het lesmateriaal. Dat is onze wereld, ieder kwartje moeten we drie keer omdraaien. Dus ieder jaar een ton te veel uitgeven aan ondersteuning en onderhoud is voor ons echt heftig’, vertellen de bestuurders.

De huidige schoolgebouwen stammen inmiddels al uit de jaren ’70, toen Tanthof gebouwd werd. Op bepaalde plekken is er op het moment geen dubbel glas en moet er nog steeds stevig geventileerd worden vanwege de coronamaatregelen. Met de ook nog stijgende gasprijzen vrezen de scholen voor verdere tekorten de komende jaren. Dat is overigens niet het enige probleem: de scholen maken op alle fronten extra kosten.

Verhaal moeilijk uit te leggen aan ouders
‘De huidige schoolgebouwen zijn gewoon heel kostbaar. Zeker als je kijkt naar het leerlingenaantal dat we op de scholen hebben. Op de Regenboogschool hebben we een capaciteit van 350 leerlingen, terwijl we nu les geven aan 150 leerlingen. Dan betaal je al snel te veel voor huisvesting’, legt Christophersen uit.

De schoolbesturen balen daarom van het lange proces. Het komt vooral doordat het moeilijk is om in een bestaande wijk nieuwbouw voor scholen neer te zetten. ‘We raakten vooral in discussie met elkaar over wat niet kon, in plaats van dat we zoeken naar wat wel kan. We hebben het over keuzes voor de wijk en het onderwijs dat 40 jaar mee moet gaan’, gaan de bestuurders verder.

Snel duidelijkheid nodig
‘Daarom hebben we ervoor gekozen om niet teveel de media op te zoeken, juist om de relaties met alle partijen goed te houden’, vertelt Christophersen. De keerzijde ervan is dat de het verhaal van de scholen onder sneeuwde en de vooraf besproken locatie, bij de kinderboerderij, de boventoon kreeg. Het proces duurde daardoor veel langer dan de bedoeling was. ‘Dat zorgde ervoor dat het verhaal moeilijk uit te leggen was aan de ouders.’

Wel weten de scholen duidelijk wat nodig is. Er liggen nu harde randvoorwaarden voor het vervolgproces. ‘Een daarvan is dat we willen voorkomen dat leerlingen buiten Tanthof op zoek moeten naar basisschool onderwijs. We moeten ook zoveel mogelijk keus behouden voor de leerlingen en de ouders. Het gaat ons vooral om het creëren van een passend onderwijsaanbod.. We hopen nu rond de kerst duidelijkheid te hebben over de locaties. Die moeten financieel haalbaar zijn, passend zijn bij ons onderwijs en moeten passen in de wijkopgave’, sluiten de bestuurders af.