Herdenkingsjaar slavernijverleden afgesloten met viering Keti Koti in Prinsenhof

Dans, zang, een lezing en speeches. Het was allemaal te beleven tijdens een speciale bijeenkomst om de afschaffing van het slavernijverleden te herdenken en te vieren. In Museum Prinsenhof keken organisatoren Gemeente Delft en Kwartiermakers Comité (KMC) Slavernijverleden Delft terug op het herdenkingsjaar. Omroep Delft verslaggever Willem de Bie nam een kijkje.

Het afgelopen jaar stond in het teken van het slavernijverleden. In juni 2023 ontvingen burgemeester en wethouders een rapport over de Delftse geschiedenis met tot slaaf gemaakten. Conclusie was dat stadsbestuurders en bewoners zich door de jaren heen behoorlijk verrijkt hebben over de rug van deze mensen.  

Monument? 
Dit rapport heeft er onder meer toe geleid dat burgemeester Marja van Bijsterveldt in december namens de stad een excuses uitsprak. Alleen een excuses is wat het stadsbestuur echter niet voldoende. In de voorbije maanden zijn er verschillende stadsgesprekken geweest omtrent het slavernijverleden. Deze zijn bedoeld om als stad te denken over hoe het herdenken vormgegeven kan worden. 

Moet er een monument komen? Waar dan, en hoe moet het eruitzien? Hoe reageren we op racisme in de samenleving? Dit soort vragen waren van belang tijdens de stadsgesprekken en ook op politiek/bestuurlijk niveau wordt er gezocht naar antwoorden.  

Afgesloten 
Het jaar waarin deze vragen nadrukkelijk op de voorgrond stonden is afgesloten. Wethouder Joëlle Gooijer reikte de eerste editie van een boek
(een voor breder publiek herschreven versie van het eerder benoemde rapport) over het Delfts slavernijverleden uit. De discussie over het slavernijverleden is hiermee echter niet voorbij.