Half miljoen euro meer beschikbaar voor zonnepanelen

De provincie Zuid-Holland heeft 500.000 euro meer beschikbaar gesteld voor het opwekken van duurzame stroom. Dit komt bovenop de 3 miljoen euro dat al in het subsidiepotje zat. Ook breidt de provincie de ontvangstmogelijkheid van de subsidie uit. De subsidieregeling loopt tot eind 2024.
Zonnepanelen op een waterbassin | © Provincie Zuid-Holland

Subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ is bedoeld om duurzame energieopwekking te vergroten en om efficiënter om te gaan met beschikbare ruimte. Omdat in Zuid-Holland relatief weinig beschikbare ruimte is, is er een grote behoefte om daken geschikt te krijgen voor zonnepanelen. Ook worden er steeds meer waterbassins en parkeerplaatsen gebruikt.

Naast het gereedmaken van waterbassins en parkeerplaatsen, wordt voor de subsidieregeling gekeken naar daken van bedrijven. Zo kan een subsidieaanvraag dienen voor het versterken van daken voor zonnepanelen, asbestverwijdering of de aanschaf van lichte zonnepanelen voor grote daken die niet geschikt zijn voor reguliere panelen. Daarnaast is het idee dat er daken ter beschikking worden gesteld aan energiecoöperaties.

Uitbreiden van de plannen
Voorheen was de subsidie alleen beschikbaar als een dak niet stevig genoeg was voor zonnepanelen. Daarbij gold de eis dat er in het dak erg brandbare isolatie zat, waardoor veel daken nog altijd niet worden gebruikt. In de huidige plannen is de regelgeving iets versoepeld en kunnen eigenaren van deze daken nu ook subsidie aanvragen. Daarbij drukt de provincie wél op het hart om het dak eerst te laten beoordelen door een deskundige.

Van bakkerijen tot sportclubs en scholen, de provincie roept diverse sectoren op om gebruik te maken van deze uitgebreide subsidieregeling. Via deze link kunnen dakeigenaren een aanvraag doen.