Greenpeace: ’Diepzeemijnbouw is niet nodig voor de energietransitie'

Het logo op het dak van het kantoor van bedrijf AllSeas in Delft is door Greenpeace veranderd naar ‘KillSeas'. Allseas is actief in de diepzeemijnbouw. Greenpeace ziet diepzeemijnbouw als een grote bedreiging voor de oceanen en stelt dat deze mijnbouw niet nodig is voor de energie-transitie. Ruim 800 wetenschappers onderschrijven dit standpunt.

Greenpeace protest bij Allseas | Foto: Greenpeace/ Marten van Dijl
Isabel Willemsen, campagneleider van Greenpeace, zegt tegen Omroep Delft:   
“We moeten niet een nieuwe bedreiging voor de oceanen willen, naast alle plastic vervuiling en het afsterven van de koraalriffen. Diepzeemijnbouw tast organismen aan in de diepzee. Een gebied waarvan we nog minder weten dan van de maan!” 

 

Grondstoffen 
Mijnbouw in de diepzee, op meer dan 200 meter diepte, levert volgens de industrie grondstoffen op. Metalen en mineralen, die nodig zouden zijn voor de vervaardiging van onder meer batterijen. En batterijen zijn in de toekomst noodzakelijk voor het opslaan van alle opgewekte energie en dus onlosmakelijk verbonden met de energietransitie waar we in Nederland mee bezig zijn. 

 

Het Delftse AllSeas is een van de bedrijven die in Nederland actief is op het gebied van diepzeemijnbouw. Het gaat dan om grondstoffen zoals mangaanknollen die kobalt en tin bevatten en die in miljoenen jaren op de diepzeebodem gegroeid zijn en zo groot geworden als een flinke aardappel, die met apparatuur van de zeebodem “geoogst” worden en daarbij het bestaande leven in de diepzee verstoren. 

 

800 wetenschappers 
“Het kan anders, handen af van de diepzee” zegt Isabel Willemsen. Volgens Greenpeace is diepzeemijnbouw helemaal niet nodig om batterijen te vervaardigen. Inmiddels is de wetenschappelijke kennis zover dat batterijen ook met andere materialen gemaakt kunnen worden en de duik in de diepzee helemaal niet meer nodig is. Zo’n 800 wetenschappers zouden de opinie van Greenpeace ondersteunen. 

 

Reactie 
In een reactie aan Omroep Delft laat AllSeas vandaag weten dat de metalen waarover het gaat wel degelijk van groot belang zijn. Zo wijst het bedrijf op een rapport van het Internationaal Energie Agentschap, waarin staat dat er meer investeringen nodig zijn in mijnbouw om deze metalen te ontginnen. Deze metalen zijn volgens AllSeas dan ook essentieel voor de energietransitie, omdat bijvoorbeeld het gros van de accu’s ervan afhankelijk is. Daarnaast zegt het bedrijf dat deze manier van het verkrijgen van de metalen beter is dan het alternatief: “In Indonesië bijvoorbeeld worden stukken regenwoud gekapt om bij deze metalen te komen. “Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Dat respecteren we, maar we zijn een verantwoordelijk bedrijf”, meldt AllSeas aan Omroep Delft. 

 

“We werken in lijn met richtlijnen en procedures”, gaat de zegsman van het bedrijf verder. Daarbij wijst hij erop dat de vorm van mijnbouw waartegen GreenPeace nu protesteert nu nog niet commercieel is. “Er is veel onderzoek gedaan en er is allerlei data verzameld.” De bal ligt volgens AllSeas nu bij de Internationale Zeebodemautoriteit. Dit is een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie die, zoals de naam suggereert, zeggenschap heeft over wat er met de zeebodem gebeurt. De lidstaten komen volgens Allseas deze zomer bijeen en maken dan wellicht een beslissing over het wel of niet toestaan van deze vorm van mijnbouw. AllSeas bereidt zich al wel voor, want men hoopt eind volgend jaar ver genoeg te zijn om op grote schaal aan het werk te gaan, als ze toestemming krijgen.