Gevolgen voor TU, geothermie en weekmarkt door nieuwe regering

Het nieuwe beleidsplan van PVV, NSC, VVD en BBB voor de toekomst van Nederland betekent voor Delft onder meer dat een rem wordt gezet op het aantal buitenlandse studenten in de stad. De TU krijgt te maken met een ‘numerus fixus’ voor wie niet uit een EU-land komt. Ook moeten meer colleges in het Nederlands worden gegeven. Verder kijkt de regering naar uitstel-mogelijkheden van het eerdere idee om alleen nog elektrische auto’s toe te staan in bepaalde zones, zoals in Delft op de donderdagse weekmarkt. Verder zal ‘specifiek aandacht worden besteed aan mensen die als gevolg van aansluiting op een warmtenet worden geconfronteerd met een veel hogere energierekening’. Dat betreft dan ook het in Delft al ver gevorderde plan om zeker 5.000 huurflatwoningen in Voorhof en Buitenhof via zo’n ‘warmtenet’ (ringleiding van heet water) te gaan verwarmen met aardwarmte/geothermie uit de bodem van Delfgauw.

Er is een beleidsplan opgesteld voor de nieuwe regering | © Unsplash
Het vandaag (donderdag 16 mei) bekendgemaakte akkoord van de vier nieuwe regeringspartijen telt 26 pagina’s, waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven welke kant het op moet met het bestuur in Nederland. De meeste toekomstplannen zijn van algemene aard, die toch ook in Delft hun uitwerking zullen hebben. Dat geldt onder meer voor de volgende onderwerpen:

 

Energie
Nieuwe energie-methoden om van aardgas af te komen worden toegejuicht. Dat lijkt te slaan op bij voorbeeld die toepassing van geothermie, zoals in de buitenwijken van de stad. De gaswinning uit de Noordzee wordt evenwel opgeschaald. En er gaat een streep door de verplichting om vanaf 2026 bij vervanging van een gasketel een milieuvriendelijker warmtepomp te installeren. Voor toch voldoende energie-zekerheid wil de regering naast behoud van de oudere kerncentrale in Borssele geen twee, zoals eerder geopperd, maar vier nieuwe kerncentrales in Nederland bouwen.

 

Huisvesting
Er zijn grote ambities om meer nieuwe woningen te bouwen. Geen 73.000, zoals vorig jaar, maar 100.000. Daarvan zou ‘minimaal 30 procent’ in de sociale huursector moeten vallen, wordt gezegd. Toch hoort er ook ruimte te zijn voor een ‘gebiedsgerichte aanpak’. Dat laatste kan van belang zijn voor Delft, waar het lokale politiek uitgangspunt is dat uiteindelijk in ‘heel de stád’ minimaal 30 procent van de woningen de mogelijkheid van huursubsidie moet hebben. Vandaar dat de gemeente, met steeds flink wat oudere goedkopere woningen in de aanbieding, in de Spoorzone en Kabelfabriek-omgeving toch de komst van vooral duurdere woningen toestaat – en dat nu lijkt te kunnen blijven doen.
Poptahof, ter illustratie | © Joram Niese
Voor het lokale huisvestingsbeleid is verder van belang dat de vier regeringspartijen ‘een verbod op het toekennen van sociale huurwoningen aan statushouders’ willen. Ook komt er voor Oekraïners een verhoging van hun eigen bijdrage in de opvang in Nederland. In het nieuwe beleidsplan wordt gestreefd naar lagere gemeentelijke prijzen voor bouwgrond, naar herbestemming van bestaande gebouwen, naar ‘coöperatief wonen’ en naar ‘optoppen’ en ‘herbestemmen’. Dat is bouw bovenop een pand, zoals in winkelcentrum De Veste de bedoeling is, en ook een initiatief van het Delftse studententeam SUM om honderdduizenden oudere portiekflats in Nederland te gaan verduurzamen en verhogen. Het regeringsplan wil een versnelling van bouwprocedures hiervoor. En er is het voornemen uitgesproken om ‘burgers en kleine ondernemingen’ te helpen met het ‘verduurzamen’ van hun woningen en panden, wat moet leiden tot lagere energierekeningen.

 

Veiligheid en migratie
Veel pagina’s in ‘Hoop, Lef en Trots’, zoals het beleidsplan heet, gaan over veiligheid en migratie. De formatieploeg van Wilders wil meer politieposten in stadswijken en een ‘keihard optreden tegen alle vormen van straatterreur’. Ouders van jonge vandalen moeten kunnen opdraaien voor aangerichte schade. ‘Waar mogelijk’ moeten nieuwe Nederlanders hun eerdere nationaliteit opgeven.
Ter illustratie | © Unsplash
Onderwijs
Over het onderwijs heeft het regeringsteam enkele uitgesproken standpunten. De focus moet liggen op ‘lezen, schrijven en rekenen’. Meer mannen voor de klas. Meer aandacht voor beroepsopleidingen. ‘Weekendscholen’ van andere nationaliteiten worden ‘aangepakt’. Het bindend studieadvies blijft. En voor de jonge generatie die een opleiding heeft gehad in de jaren dat de studiebeurs was afgeschaft en het toen moest doen met ‘sociale leningen’, is het nieuws dat er een ‘eenmalige extra tegemoetkoming’ komt.

 

Het hele regeringsplan is hier te lezen.