Gemengde gevoelens na bijeenkomst moslimonderzoek: 'Kunnen niets bevestigen of ontkrachten'

Er zijn nog veel vragen over na de besloten bijeenkomst rond het onderzoek naar radicalisering, dat in 2018 werd uitgevoerd door bureau Nuance door Training en Advies. Raadsleden reageren wisselend over de vervolgstappen. Ook openbaarde de NRC dat een conceptversie door ambtenaren verwijderd zou zijn.

In de NRC valt te lezen dat burgemeester Van Bijsterveldt (CDA) de wet zou hebben overtreden met het verwijderen van een conceptversie van het onderzoek, omdat het onderdeel was van een lopend politiek debat en een Wob-procedure. Deskundigen vertellen aan de krant dat dit wettelijk niet mag en noemen het ‘schandalig’.

In oktober onthulde de NRC dat verschillende gemeenten, waaronder Delft, opdracht zouden hebben gegeven tot een geheim onderzoek naar radicalisering binnen verschillende moskeeën in Nederland. Onderzoekers van NTA zouden de moskeeën hebben geïnfiltreerd zonder zichzelf kenbaar te maken. Delft claimt dat het onderzoek volgens de wet is verlopen, terwijl er in andere gemeenten wel privacy-schendingen plaatsvonden en excuses voor zijn gemaakt.

Het onderwerp ligt gecompliceerd in de Delftse gemeenteraad.
Raadsleden denken niet dat dit concept van het onderzoek onder voorbedachten rade is verwijderd. Zij vertrouwen op het handelen van de burgemeester in die zin. Wel zijn er de nodige bedenkingen bij de beweegredenen om het onderzoek uit te voeren.

Niet moedwillig
‘Ik heb geen enkele indruk dat de burgemeester dit concept moedwillig heeft willen vernietigen. Maar we zullen wel moeten kijken naar hoe we hiermee omgaan. We zullen het hier over moeten hebben’, aldus Melanie Oderwald-Ruijsbroek, raadslid voor D66 in Delft.

Ze krijgt bijval van Rob van Woudenberg, fractievoorzitter bij CDA en daarnaast ook een oppositiepartij in de gemeenteraad. Naar zijn beleving is het artikel van NRC op meerdere punten verkeerd neergezet. ‘Het lijkt er hier op alsof de burgemeester dit bewust zou hebben gedaan. Maar het gaat hier om een conceptversie, niet om het eindrapport dat er uiteindelijk is gekomen. Deze bestaat nog gewoon’, spreekt van Woudenberg het artikel van de NRC tegen.

Respondenten beschermen
Afgelopen donderdagavond was er een vertrouwelijke en besloten bijeenkomst voor gemeenteraadsleden. Daar konden zij in gesprek met het onderzoeksbureau om het een en ander op te klaren. Raadsleden konden in vertrouwelijke sfeer vragen stellen aan NTA. Uit de verslaglegging blijkt ook dat raadsleden hebben gevraagd naar waarom de conceptversie is verwijderd.

De reden dat de die gegevens zijn gewist, is dat de betrokken respondenten bij het onderzoek beschermd moeten worden. ‘Aan de respondenten is anonimiteit beloofd. Dat betekent ook dat gegevens niet herleidbaar moeten zijn naar de geïnterviewden. NTA heeft als beleid om na 1 jaar alle persoonsgegevens te wissen’, luidt het standpunt van onderzoeksbureau NTA en het college schaart zich hierachter.

Veel vragen over inhoud onderzoek
Het vertrouwen in de burgemeester blijft dus fier staan in Delft, raadsleden willen vooral controle behouden in de toekomst. De aanwezige raadsleden geloven in de intentie van de burgemeester om zo transparant mogelijk met de informatie om te gaan. Het is een van de redenen dat er toch een verslag is gekomen van de vertrouwelijke bijeenkomst tussen de raadsleden en onderzoeksbureau NTA.

Deyar Jaff laakt wel het gebrek aan controle en informatie over het onderzoek. ‘Ik moet zeggen dat ik na die bijeenkomst niet veel wijzer ben geworden. We moeten uitgaan van de informatie van NTA. Het fundament van onze rol als raad, het controleren van het stadsbestuur, is ons hiermee afgenomen. We worden op deze manier buitenspel gezet en dat voelt niet goed’, vertelt het GroenLinks-raadslid. Hij maakt zich druk om het feit dat het onderzoek niet inzichtelijk is.

Geen genoegen met antwoorden NTA
De intentie van GroenLinks is om met alle partijen richting de toekomst goede afspraken te maken en op basis van het vertrouwen dat de afgelopen jaren te blijven werken aan een veilige stad. 'Daarvoor is wel nodig dat we de huidige situatie netjes afronden. Zolang er geen inzage is kan ik niets bevestigen of ontkrachten. Ook niet of er rechten zijn geschonden van mensen’, gaat Jaff verder.

Raadsleden zijn veelal nog zoekende naar wat er precies gebeurd is en kunnen het betreffende rapport, net als de Al Ansaar moskee, niet inzien. 'We hebben de inhoud nodig om te weten wat er gebeurd is, anders maken we ongeïnformeerde beslissingen voor de toekomst.’

Jaff is daarom aan het brainstormen met onder andere D66, lokale partij Onafhankelijk Delft, de PvdA en de CU over het vervolg van de kwestie. Oderwald-Ruijsbroek van D66 sluit niet uit dat het onderwerp nog voor de verkiezingen besproken moet worden. Dit zou dan moeten plaatsvinden in de laatste raadsvergadering van 10 maart, één week voor de verkiezingen.