Gemeenteraad maakt kennis met wethouderskandidaten: 'We willen meer samenwerken'

De wethouderskandidaten voor de nieuwe coalitie van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie moesten zich gisteren verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Bij de kennismaking met de fractievoorzitters en enkele raadsleden ging het vooral over hoe de oppositie betrokken moet worden bij besluitvorming. De fractievoorzitters antwoordden eensgezind: ‘We willen samen met de raad zoeken naar oplossingen.’

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kregen de oppositie en coalitiepartijen de mogelijkheid om naar de motivatie te vragen van de kandidaat-wethouders. Hoofdthema was samenwerking nagenoeg iedere partij in de raad wilde weten hoe in de toekomst samengewerkt gaat worden samen met de stad en de huidige raadsleden.

‘Samenwerking met de raad is essentieel’, vertelde beoogd STIP-wethouder Maaike Zwart na vragen van Hart voor Delft, de VVD en Onafhankelijk Delft. Zij en andere wethouderskandidaten benadrukten ook nog eens extra dat er geen echte grens zal bestaan tussen de coalitie en oppositie in de raad. Iedere partij zal betrokken worden op dezelfde manier. ‘goeie plannen komen ook uit de oppositie, daar gaan we mee aan de slag’, sloot ChristenUnie-kandidaat Joëlle Gooijer.

Reflectie voor ‘blijvende’ wethouders
Bram Stoop, fractievoorzitter voor Hart voor Delft, wilde graag zien dat er meer samenwerking had geweest met de raad. Juist bij het vormen van het coalitieakkoord. Zwart onderschrijft dat. ‘Ik had ook graag gezien dat we elkaar meer hadden gezien en gesproken de afgelopen weken, maar daarom wil ik u nu uitnodigen om dat meer te doen en hoop ik dat we elkaar meer spreken’, liet Zwart weten.

Een onderwerp dat de raadsleden en de wethouders niet konden negeren was natuurlijk de lage opkomst tijdens de verkiezingen. Iets meer dan de helft van de inwoners in Delft gingen naar de stembus. ‘Deze coalitie vind ik daarom geen recht doen aan de uitslag’, vertelde Onafhankelijk Delft fractievoorzitter Jolanda Gaal. Wethouderskandidaat Gooijer kreeg daar de meest concrete vraag over: hoe wordt dat opkomstpercentage vergroot over vier jaar?

Opkomstpercentage vergroten
‘Dat vind ik eigenlijk geen vraag voor mijzelf, maar voor de hele politiek. Ook landelijk gezien. Maar ook zeker de Delftse politieke partijen mogen zich dat allemaal aantrekken. Ik hoop zelf echt dat mensen meer gaan zien dat ze betrokken zijn en dat hun stem er ook echt toe doet’, vertelde de beoogd CU-wethouder. ‘Ik hoop dat de minderheid zich gehoord gaat voelen, maar niet tegen elke prijs.’

Volgende week gaan de raadsleden verder met debatteren over het coalitieakkoord. Dan zal inhoudelijk gekeken worden naar wat de vijf partijen overeen zijn gekomen. Heet hangijzer bij dat debat is een amendement van Volt, die vragen had over het tóch kiezen van een vijfde wethouder, terwijl vorig jaar 4 wethouders zijn begroot.