Gemeenteraad akkoord met begroting, wel een tekort van zes miljoen

Delft, 09-10-2020 - Afgelopen donderdagavond is de gemeenteraad met een ruime meerderheid akkoord gegaan met de programmabegroting 2021-2024. Daarnaast nam de raad ook de voorstellen belastingverordeningen 2021 en najaarsrapportage 2020 aan.

CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP En VVD stemden vóór, voor zowel de begroting als de belastingverordeningen en najaarsrapportage. Groep Stoelinga, Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen de begroting en Onafhankelijk Delft stemde ook tegen de verordeningen en rapportage.

Het lukte dit jaar niet om de begroting sluitend te krijgen, er is een tekort van maar liefst zes miljoen euro. Volgens het college komt dit niet alleen door de coronacrisis, zo is te lezen op de website van Gemeente Delft. Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen op het gebied van werk, zorg en jeugd.

Het Delftse college wil daarom de komende tijd de regering in Den Haag blijven vragen om meer geld. Dit doet de gemeente Delft samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast werkt de wethouder van duurzaamheid, werk en inkomen en financiën, Stephan Brandligt (GroenLinks) aan een ombuigingspakket om het gat van de zes miljoen in de begroting te dichten. Er komt volgend voorjaar een voorstel bij de kadernota.

Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft diende samen een motie van afkeuring in omtrent omdat het college geen sluitende begroting had afgeleverd, maar deze motie werd met een grote meerderheid verworpen.

Lees hier het uitgebreide verslag van de vergadering, inclusief moties en amendementen van de verschillende politieke partijen.