Gemeentecommissie vergadert over woonproblemen

Waar wordt er gebouwd? Wat voor soort huizen moeten er komen? Dit soort vragen staan centraal in de woonvisie van het college. Deze visie staat op haar beurt centraal in de commissievergadering van donderdagavond.
Het gemeentehuis op de Markt

Van diverse kanten komt kritiek op de woonvisie van het college. Eerder schreef Omroep Delft al over de FNV die aangaf dat er verbeterpunten zijn. In een burgerbrief laten enkele bewoners nu weten zich zorgen te maken over de plaats van collectieve woonvormen in de woonvisie: “Eigenlijk zegt die paragraaf dat de gemeente het niet faciliteert, er geen ambtelijke capaciteit op inzet en vooral bang is voor gedoe en vertraging. Zo doet het meer schade dan recht.” Dit is een kleine greep uit de golf van kritiek van bewoners- en belangenverenigingen. Vanavond staat er dan ook een hoop op het spel.

Enkele partijen zijn al met voorstellen gekomen om aanvullingen of aanpassingen te maken. Zo heeft de SP het initiatiefvoorstel voor ‘Het Delfts HuurProject’. “Met dit initiatiefvoorstel willen we de beschikbaarheid middeldure huurwoningen vergroten en tegelijkertijd de zeggenschap van de gemeente over de locatie, huurprijs, grootte, duurzaamheid en toegankelijkheid waarborgen. We stellen daarom voor om binnen het ‘Delfts HuurProject’ dergelijke woningen te laten ontwikkelen op grond die in eigendom van de gemeente blijft”, zo schrijft opsteller van het voorstel Lieke van Rossum.

Stadhuis
De vergadering begint om 19.30 en vindt plaats in het stadhuis op de Markt. Geïnteresseerden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Ook vanuit huis kan er gekeken worden via deze link.