Gemeente kan niets doen aan geluidsoverlast luchtwarmtepompen

Een luchtwarmtepomp, dat is een elektrische installatie die gebruik maakt van de buitenlucht om te verwarmen of te verkoelen. Het functioneert dus als centrale verwarming én als airco. Een deel van zo’n installatie bevindt zich buitenshuis, tegen de gevel of op het dak. En dit apparaat kan trillen en herrie maken. In 2021 uitten bewoners van de binnenstad daarom al zorgen: gaan deze pompen geen overlast veroorzaken? De gemeente startte daarom een onderzoek. Resultaat: wettelijk kan er weinig gedaan worden.
Ter illustratie | © Unsplash

Waarom kan de gemeente weinig doen? De gemeente stelt dat geluidsnormen voortkomen uit ‘nationale wet- en regelgeving’. Gevolg hiervan: “De gemeente kan geen strengere eisen stellen”, aldus een informatiebrief van de gemeente. Hierdoor is het volgens de gemeente zelfs zo dat er voor het plaatsen van de installatie geen vergunning nodig is. Hierbij komt dat er ook niet gehandhaafd wordt op geluidsnormen. Alleen als iemand klaagt, gebeurt er iets: “Wanneer er een melding wordt gemaakt van geluidsoverlast dan handelt de gemeente en schakelt bij een aannemelijke melding de Omgevingsdienst Haaglanden in voor een geluidsmeting.” 

Schaduwbomen 
Ondanks het gebrek aan wettelijke oplossingen, komen er wel adviezen naar voren. Een van de belangrijkste hiervan is te zorgen voor meer groen in de binnenstad. “Dit kan door het toepassen van meer schaduwbomen en verkoelend groen in de openbare ruimte. Hierdoor neemt de temperatuur af in de hete zomers en wordt de inzet van warmtepompen/airco’s tijdens de zomer voorkomen”, aldus de informatiebrief. 

Daarnaast stellen de adviezen van dit rapport, dat mede in samenwerking met buurtverenigingen tot stand is gekomen, dat de gemeente beter moet communiceren. Zo moet de gemeente haar inwoners beter informeren over andere koel- of verwarmingsmiddelen, over plaatsing van benodigde installaties die voor minder overlast zorgt en over wat mensen kunnen doen wanneer ze overlast ervaren. 

De gemeente gaat met deze adviezen aan de slag en er wordt zelfs al 50.000 euro gereserveerd voor meer handhaving, omdat er in de nabije toekomst meer klachten worden verwacht.Tot nu toe is het aantal klachten overigens nog zeer beperkt. In de afgelopen jaren waren het er zes. Echter is het advies beter te informeren over mogelijkheden bij overlast veelzeggend. Hieruit blijkt dat het tot nu toe niet bekend was wat men kon doen, wanneer men overlast had.