Gemeente breidt aantal opvangplaatsen Campanile hotel uit

Het COA heeft Delft gevraagd ‘langer en meer mensen’ op te vangen in het hotel aan de Kleveringweg. Dit omdat er door heel het land een structureel tekort is aan opvangplekken. Burgemeester en wethouder hebben besloten hieraan mee te werken, want zij willen ‘verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het oplossen van de opvangcrisis’.
Het Campanile hotel

Het hotel bood tot nog toe een opvanglocatie voor 60 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het aantal mensen dat wordt opgevangen op deze locatie wordt opgehoogd tot 170. En behalve alleenstaande jongeren, kunnen nu ook volwassenen en gezinnen hier tijdelijk verblijven. Waar deze locatie eerst alleen bedoeld was voor opvang gedurende de eerste maanden van dit jaar, wordt de termein verlengt tot het einde van dit jaar.

Informatiebijeenkomst
De gemeente geeft aan tevreden te zijn over deze opvanglocatie: “Sinds de komst van de asielzoekers naar het hotel verloopt de opvang goed. Het COA zorgt voor intensieve begeleiding, gericht op rust en regelmaat. Er is een dagprogramma met onder andere Nederlandse les, recreatie en sport.” Echter zijn er nog wel zorgen, omdat dit voor de lange termijn geen oplossing blijft. De woordvoering van de gemeente schrijft: “Of er mogelijk ook na 2024 mensen in het hotel kunnen worden opgevangen, wordt de komende tijd onderzocht.”

Wel is er binnenkort een informatiebijeenkomst voor omwonenden en organisaties in de omgeving. Deze vindt plaats op 13 mei. Volgens de gemeente hebben belanghebbenden hier al een uitnodiging voor ontvangen.

Manderspark
Naast de opvanglocatie in het Campanile hotel, is er in Delft een opvangcentrum in het Manderspark. Over deze locatie zegt de gemeente: “Op de opvanglocatie aan het Manderspark gaat het COA de komende maanden verbeteringen doorvoeren. Zo worden sanitaire voorzieningen vervangen en verbeterd, worden delen van het terrein ingericht voor buitenactiviteiten en komen er speelvoorzieningen. Ook komen er betere internetvoorzieningen, een nieuw hekwerk en wordt de toegang tot het terrein veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers.” 

Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar ‘mogelijkheden voor een zelfstandige alleenstaande minderjarige vluchteling-locatie in Delft’. Dit omdat het moeilijk blijkt deze groep op dezelfde locatie op te vangen als andere groepen.