Gasunie komt afspraken niet na volgens Natuurlijk Delfland

Natuurorganisatie Natuurlijk Delfland tekende onlangs protest aan, omdat onderling gemaakte afspraken met De Gasunie zouden zijn geschonden. Hierdoor wordt volgens de natuurorganisatie de biodiversiteit verstoord. Die afspraken zouden zijn gemaakt rondom Warmtelinq. Dat is een kilometerslange ondergrondse pijpleiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.
De oevers zoals ze er nu bij liggen | © Geert van Poelgeest

“Bij de start van de aanleg van Warmtelinq zijn er afspraken gemaakt. De natuur zou niet achteruitgaan”, vertelt Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland in een radiouitzending van Omroep Delft.“Vervolgens is er een schoeiing aangelegd van hout waardoor de natuur er wel degelijk op achteruit gegaan is.”

Eenvormige oever
Van Poelgeest legt uit: “Je hebt bijvoorbeeld een eenvormige oever van een kilometer of langer, die er heel strak uitziet. Als je dan bij de natuurlijke oever kijkt, zie je dat het golft. In de loop van de tijd is het zo ontstaan dat er een stuk nat en een stuk droog is. Door de nu ontstane, enorme strakheid wordt alles heel eenzijdig.” Niet alleen is dat volgens Van Poelgeest minder fraai om te zien, het zorgt ervoor dat de natuur wordt verstoord. Zo is het bijvoorbeeld voor kikkers en eendjes lastiger om de oever op of af te komen.

De afspraken worden volgens Van Poelgeest dus niet goed nageleefd. En dat gebeurt vaker, zegt hij: “Er wordt dan een vergunning verleend en vervolgens wordt er eigenlijk nooit meer gecontroleerd.” Daarbij geeft Van Poelgeest aan dat het onmogelijk is om alle vergunningen te controleren, omdat het er gewoonweg te veel zijn.

Luister hier naar het volledige interview.