‘Fysieke’ criminaliteit daalt, wel steeds meer digitale slachtoffers in de stad

De criminaliteitscijfers in Delft blijven de afgelopen jaren steevast dalen. Het aantal inbraken daalde van 173 naar 105, het aantal overvallen daalde daarnaast ook. Toch vreest de gemeente voor vertekende cijfers vanwege de coronacrisis, mensen zaten immers meer thuis. Er vond ook veel meer digitale fraude plaats. ‘Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten’, vertelt een woordvoerder van de burgemeester.

Delft zag het aanpakken van fietsendiefstal en woninginbraken als prioriteit de afgelopen jaren. De gemeente stimuleerde actief om mensen mee te laten doen aan een buurtpreventie-app en zorgde voor trainingen voor bewoners. Waar nodig is ook de aanwezigheid van de politie op straat ook vergroot. ‘We hebben veel ingezet op preventie de afgelopen jaren, dat en de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat de cijfers daalden’, legt de woordvoerder van de gemeente verder uit.

Dat de coronacrisis een stevig effect heeft gehad op het aantal inbraken zal niemand verbazen. Criminelen kregen door het thuiswerken flink minder de kans om een inbraak te plegen. In Nederland kregen ‘slechts’ tweeduizend mensen te maken met een inbraak in 2021, 24 procent minder dan het jaar ervoor. In Delft betrof die daling 39 procent, er waren 68 minder inbraken geteld.

Onzekerheid of daling doorzet
Toch blijven er vragen over of de cijfers dus niet vertekend zijn door de coronacrisis. De coronamaatregelen zijn er inmiddels al een tijd vanaf, waardoor de daders meer de mogelijkheid kunnen krijgen om in te breken. ‘Maar dat is alles behalve zeker. Voor een hoop beroepsgroepen is het de verwachting dat hybride (thuis)werken de norm wordt. Dan kan het zijn dat de cijfers blijven dalen’, gaat de woordvoerder van de burgemeester verder.

Ook de politie Den Haag denkt dat de cijfers van de afgelopen jaren ietwat vertekend zijn. Volgens een woordvoerder van de politieeenheid Den Haag heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er minder meldingen waren. ‘Maar we willen ook niet voorbijgaan aan de inzet van de politie’, legt een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag uit.

‘Mede door de meldingen die we, al dan niet anoniem, krijgen van verdachte situaties en van de inbraken kunnen wij gericht surveilleren en onze wijkagenten inzetten daar waar dat lokaal nodig is en actief te wijzen op inbraakpreventie ‘, gaat de woordvoerder verder. De politie constateert verder dat de cijfers ook dit jaar weer licht dalen ten opzichte van afgelopen jaar.

Vervolgonderzoek naar overlastmeldingen
Toch is het alles behalve rustig gebleven in Delft, niet alle cijfers daalden. Meer mensen thuis betekent natuurlijk ook meer overlast. Voor Delft was daar in het speciaal veel aandacht voor. Volle studentenhuizen en werkende buren bleken minder goed samen te gaan. Het aantal overlastmeldingen steeg dan ook bijzonder veel ten opzichte van 2019.

Waar in dat jaar nog 2683 overlastmeldingen werden gedaan, werden in het afgelopen jaar 4196 meldingen gedaan. Om dat tegen te gaan heeft de gemeente onder anderen de aanpak voor studentenoverlast steviger aangepakt. ‘Ook komt er vervolgonderzoek om meer inzicht te krijgen in de type overlastmeldingen, het type melders en de tolerantiegrenzen van bewoners’, laat de gemeente verder optekenen in de veiligheidsmonitor van afgelopen jaar.

Volgens de politie lijkt het er echter op dat er minder overlastmeldingen zijn. Het is echter onzeker of ook die trend door zal blijven zetten. ‘Op het gebied van overlast zien we een lichte daling in de eerste maanden van dit jaar, terwijl we op we qua fietsendiefstallen in een lichte stijging zien. Het is niet te zeggen of dit een tijdelijke trend is of langer aan zal houden’, sluit de politie Den Haag af.

Vooral extra digitale criminaliteit
De gemeente ziet wel dat waar het goed gaat met inbraken en fietsendiefstal, het wat betreft digitale fraude stukken minder soepel loopt. ‘We zien de afgelopen jaren wel een flinke toename in het aantal fraudedelicten. Met 721 registraties in 2021 is fraude, na fietsendiefstal, nu de meest voorkomende vorm van geregistreerde criminaliteit’, legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Het gaat daarbij vooral om bijvoorbeeld digitale betaalfraude zoals ‘phishing’. Verzekeringsfraude, WhatsAppfraude, betaalfraude en fraude met de verkoop van goederen op plekken als Marktplaats lijkt steeds vaker voor te komen. In de nieuwe veiligheidsaanpak zal daar meer aandacht voor moeten uitgaan. De gemeenteraad van Delft zal zich daar de komende periode over moeten buigen. ‘We zullen onze ogen daarvoor niet sluiten’, luidt het slotwoord vanuit de gemeente.