FNV over Delftse woonvisie: 'poppenhuizen voor paleisprijzen’

Waar worden huizen gebouwd, en voor wie? De woonvisie staat deze week in de planning van de gemeenteraad. Deze visie stelt de gemeentelijke ambities voor het wonen in Delft vast. FNV Lokaal Delfland heeft het ontwerp onder ogen gekregen en komt met stevige kritiek.

FNV geeft aan dat het voor hen belangrijk is dat er voor iedereen een geschikte woning is. “Voor de lagere inkomens en een deel van de middeninkomens is dat niet het geval. Daar is hulp van de overheid, inclusief de gemeente nodig”, schrijft de FNV in een brief aan de gemeenteraad. Verderop staat: “Er moeten geen peperdure studio’s meer worden gebouwd in Delft: ‘Poppenhuizen voor Paleisprijzen’.”

Jongeren
Een van de groepen waar de FNV meer aandacht voor vraagt is de jongeren. “De oplossing is meer sociale huurwoningen bouwen. Ook een verbod op verkoop van sociale huurwoningen en sloop zonder herbouw voor deze doelgroep is nodig. Daarnaast moet het omkatten van sociale huurwoningen in vrije sector huurwoningen voorkomen worden.”

De FNV ziet daarnaast dat het moeilijk is voor starters om een huis te kopen: “De oplossing is goedkopere koopwoningen bouwen, van minder dan €355.000, en hulp bij het krijgen van een hypotheek.”

Verder ziet de FNV een bedreiging: “Verkamering gaat ten koste van de huur- en koopwoningen die voor Delftenaren beschikbaar zijn. Oplossingen: verbieden, aan strenge eisen laten voldoen, en veel meer bouwen voor studenten in de TU-wijk en Technopolis.”

Ouderen
Niet alleen de jongeren hebben volgens de FNV problemen op de woningmarkt. Ook degenen die jong van geest zijn lopen tegen problemen aan: “Door het sluiten van de klassieke bejaardenhuizen is er veel huisvesting voor ouderen verloren gegaan. Die woningen dus weer aanvullen. Ook is er sprake van vergrijzing waardoor er veel meer seniorenwoningen bij moeten komen.” De FNV wil concrete oplossingen voor dit probleem: ‘In de woonvisie staan mooie woorden. Nu nog de daden. Daar schort het aan’.

Energie
“Bij betaalbaarheid spelen ook de energiekosten een belangrijke rol. Daarom vragen wij daar ook aandacht voor”, aldus de FNV. Over de energietransitie schrijven zij dan ook: “Neem in de prestatieafspraken met de corporaties op dat dit voor 2030 moet zijn afgerond, te beginnen bij de slechtst geïsoleerde woningen, zoals die in
Poptahof. Deze moeten uiterlijk in 2025 geïsoleerd en van het gas af zijn. De hulp van de Gemeente kan bestaan uit goedkope leningen aan de corporaties.”

In de brief van FNV geven zij aan dat ze in de vergadering van de gemeentecommissie Sociaal Domein en Wonen’ die komende donderdag plaatsvindt hun pleidooi willen houden. In deze vergadering wordt de woonvisie uitgebreid besproken.

Lees hier de brief van de FNV.