Extinction Rebellion wil burgerberaden en organiseert lezing in Delft

Burgerberaden zijn samenkomsten van groepen gelote burgers die gevraagd worden de politiek te helpen beslissingen te maken. Extinction Rebellion denkt dat dit een goed middel is om klimaatbeleid te vormen: “Door de invloed van de lobby van grote bedrijven wordt nu veel afgeschoven op gewone burgers, terwijl met een burgerberaad inwoners juist kunnen zorgen dat ook het bedrijfsleven een deel van de lasten moet betalen.” Op zondag 26 mei organiseert de Delftse afdeling van Extinction Rebellion in samenwerking met kunstencentrum RADIUS een lezing over deze manier om burgers bij besluitvorming te betrekken.
De watertoren bij het Kalverbos, waarin Radius zich bevindt | ©Gerald Stolk

De lezing is bedoeld voor Delftenaren in het algemeen, en Delftse raadsleden in het bijzonder. “We hebben alle fracties uit de Delftse gemeenteraad uitgenodigd, maar promoten het ook breed via onze eigen kanalen”, schrijft de woordvoering van de lokale afdeling van Extinction Rebellion. Toelichting hierbij: “Uiteindelijk moet het burgerberaad georganiseerd worden door de gemeente en de gemeenteraad.” Aycha Kleingeld, projectleider van een eerder burgerberaad in Gelderland, komt de lezing geven. Zij zal vertellen over hoe de burgers gekozen worden, welke faciliteiten er voor hen zijn tijdens het beraad, en hoe het hele proces werkt.

Vrij van lobby
“Een groep gelote burgers, die representatief is voor de Nederlandse samenleving en geïnformeerd door experts, kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.” Zo beschrijft Extinction Rebellion hoe een burgerberaad bij kan dragen aan goed klimaatbeleid. Hierbij is het volgens deze groep zo dat de meerderheid van de mensen, namelijk ongeveer driekwart, zich zorgen maakt om het klimaat. Hierbij wijzen ze naar cijfers van het CBS uit 2023. 

“Wel maken veel mensen zich ook zorgen over de kosten van het klimaatbeleid”, schrijft Exrinction Rebellion. Dit wordt eveneens bevestigd door cijfers van het CBS, waaruit naar voren komt dat 58 procent van de volwassen Nederlanders in de maag zit met de kosten van klimaatverandering. Extinction Rebellion is echter van mening dat de kosten voor het tegengaan van klimaatverandering nu te veel bij burgers liggen, terwijl grote bedrijven vrijuit gaan. Juist hierom pleiten zij voor een burgerberaad:  “Doordat de oplossingen door de burgers worden besloten, en lobby van bedrijven geen rol speelt, worden de lasten van de klimaatcrisis eerlijk verdeeld.” 

Aanmeldingen
Deze lezing is nog vrij kleinschalig. Er is slechts ruimte voor 40 bezoekers. Tot nog toe zijn er slechts 8 aanmeldingen. (Op het moment dat de door Omroep Delft gestelde vragen beantwoord werden, red.) Echter blijft de Delftse afdeling van de protestgroep voorlopig bezig met burgerberaden: “Zo willen we in september, als Extinction Rebellion Delft het driemaandelijkse klimaatcafé van de Delftse klimaatcoalitie organiseert, ook het burgerberaad als thema nemen.”