Eerste Vindplaats met unieke DOK themaroute geopend

Delft – Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft op dinsdag 6 oktober de nieuwe schoolbibliotheek van de Delftsche Schoolvereeniging (DSV) officieel geopend.


Met een grote schaar en omringd door leerlingen uit alle groepen van de DSV open-de burgemeester Van Bijsterveldt de nieuwe bibliotheek. De burgemeester was en-thousiast over de prachtige ruimte en de mooie boeken. In gesprek met de kinderen vertelde zij dat ze zelf ook graag en veel leest en hoe belangrijk het is om op jonge leeftijd goed te leren lezen: ‘Er zijn best veel volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven en dat is zo jammer. Het is belangrijk om goed te leren lezen en daarvoor moet je heel veel boeken lezen. En met een boek ben je nooit alleen. Je bent in een andere wereld en hebt altijd een soort vriend bij je’, aldus de burgemeester

Ook de school onderstreept het belang van leesbevordering. Samen met DOK is de laatste maanden hard gewerkt aan de door de DSV zelf gefinancierde Vindplaats. De school heeft gezorgd voor een mooi ingerichte ruimte met op maat gemaakte boekenkasten. Er zijn speciale bakken voor de prentenboeken, zodat de jongste leerlingen de voorkant van het boek zien. Er zijn nisjes gemaakt waar kinderen even rustig kunnen lezen. De vloer is met verhogingen opgebouwd, waardoor het idee van een podium met tribune ontstaat; een ideale ruimte om activiteiten te organiseren die het leesplezier vergroten. De Vindplaats wordt ook door de inpandige BSO en de peuterspeelzaal gebruikt.

Themaroute
De DSV is de veertiende school die samen met DOK een bibliotheek in de school is gestart. Het is echter de eerste school waarbij de boeken op thema staan ingedeeld. De thema-indeling is door kinderen zelf, de DOK designers, uitgedacht: zij leerden DOK dat niet de schrijver belangrijk is om een boek te kiezen, maar het onderwerp.
Dit unieke concept kennen de leerlingen al van DOK in OPEN. Lees- en informatie-boeken van eenzelfde thema staan hier bij elkaar. Bij DOK Voorhof worden de jeugdboeken momenteel ook zo ingedeeld. DOK heeft positieve ervaringen met de themaroute: kinderen kiezen sneller boeken die ze eerder niet gevonden zouden hebben. Het inspireert ze om eens wat anders te gaan lezen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk in alle Vindplaatsen de collectie op thema in de kast staat.

Wat gebeurt er in een Vindplaats?
Net als op de andere Vindplaatsen in de Delftse scholen, ondersteunt DOK het hele schooljaar de leerlingen en het team van de DSV bij het vergroten van de taalontwikkeling van kinderen. Een leesspecialist van DOK zal wekelijks met een speciaal programma ‘leesbevordering’ bijdragen aan het vergroten van het leesplezier bij de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Plezier in lezen betekent dat kinderen meer gaan lezen en dat zorgt voor een hoger taal- en leesniveau.

Meer weten over de Vindplaatsen en het programma? Kijk op www.dok.info/educatie

Omringd door leerlingen uit alle groepen, opende burgemeester Van Bijsterveldt de nieuwe bibliotheek van de Delftsche Schoolvereeniging.
Fotograaf: Anita Bastienne van den Berg