Eerste Erfgoednota goed ontvangen

Delft – 31-10-2020 – In de vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is afgelopen donderdag de allereerste Erfgoednota 2020-2030 besproken. Over het algemeen was men wel tevreden, maar er waren ook nog wat vragen. De nota is samen met bewoners en organisaties in de stad tot stand gekomen en omvat voor het eerst een integrale visie op het Delftse erfgoed.

 


Tevreden
Insprekers van Delfia Batavorum en de commissie Behoud Stadsschoon waren tevreden over het participatieproces en over de nota. Behoud Stadsschoon vond dat de nadruk wel erg op gebouwen en minder op gebieden ligt. Daar zou de spreker meer aandacht voor willen met als eerste aandachtsgebied de binnenstad. Dat standpunt werd gedeeld door Onafhankelijk Delft. De VVD wil bij de uitvoering van de nota dat er vooral wordt gekeken naar wat moet volgens de wettelijke taken en wat financieel kan als het gaat om de niet-wettelijke taken. De fractie van het CDA sprak haar bezorgdheid uit dat wettelijke termijnen om de basis op orde te krijgen in Delft wellicht niet worden gehaald. GroenLinks drong er bij de wethouder op aan om bewoners te blijven betrekken bij het Delftse erfgoed. Stadsbelangen Delft vroeg zich af waarom de opmerkingen van de insprekers niet terug zijn te lezen in de nota en zette vraagtekens bij de participatie. Groep Stoelinga zei het immateriële erfgoed te missen in de nota, zoals Delfts Blauw en de sinterklaasintocht. De ChristenUnie vindt dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor niet-wettelijke taken als andere partijen in de stad die niet oppakken.

Hamerstuk
Wethouder Martina Huijsmans was blij met de complimenten. De financiering is volgens haar wat de wettelijke taken betreft op orde en voor de niet-wettelijke taken bestaan volgens haar voldoende regelingen waar de gemeente een beroep op kan doen. . De meeste fracties lieten weten tevreden te zijn en hadden geen behoefte aan verdere bespreking in de raadsvergadering van donderdag 19 november. Het voorstel wordt als hamerstuk toegevoegd aan de raadsagenda.