Eerste asielzoekers in Delft

De eerste asielzoekers zijn zaterdag 3 september gearriveerd op de tijdelijke noodopvang op de TU Campus aan het Manderspark in Delft. Vanwege een legionellabacterie in de waterleidingen, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)watertanks ingezet zodat de noodopvang toch open kan. In totaal vangt Delft hier 220 asielzoekers op voor vijf maanden.

Sinds juli waren de slaapplaatsen klaar voor opvang van vluchtelingen. Ze bleven tot nu toe ongebruikt omdat het COA het hekwerk niet veilig genoeg vond. Bij de laatste controle werd er bovendien een legionellabacterie in de waterleiding van de units geconstateerd. Dat heeft het COA opgelost met tijdelijk watertanks. Die worden gebruikt voor drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Delft draagt bij aan verlichting crisis

Wethouder Joëlle Gooijer is blij dat Delft nu de eerste mensen onderdak biedt: “Het is belangrijk dat we als gemeente Delft op deze manier bijdragen aan het verlichten van de crisis in de asielopvang. Ik ben blij dat we nu de eerste mensen onderdak kunnen bieden op deze locatie.”

Nader onderzoek waterleiding

Het COA is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang. Zij onderzoekt met de eigenaar van de waterleidingen de bron van de legionellabesmetting. Zodra bij testen geen legionellabacterie meer wordt gevonden, wordt de oorspronkelijke watervoorziening weer in gebruikt genomen.

Extra plekken hard nodig

De tijdelijke noodopvang in Delft is beschikbaar voor de duur van vijf maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de komst van de asielzoekers. Dit levert weer extra plekken op voor de opvang van asielzoekers. Die zijn hard nodig om de situatie in Ter Apel te verlichten. Het heeft iets langer geduurd dan gepland, maar het COA heeft de locatie nu in gebruik genomen.