Abtswoudse bos op de schop: bomen verwijderd en nieuwe herplant

Delft, 24-11-2020 - In het Abtswoudse bos, het recreatiegebied ten zuiden van Delft, is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van zieke essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte. Daarnaast vindt er een dunning plaats. Staatsbosbeheer belooft om zo snel mogelijk na deze werkzaamheden te starten met herplanting.

 

Het weghalen van de zieke essen gebeurt om de veiligheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. Waar de zieke essen niet op wegen en paden kunnen vallen blijven deze indien mogelijk staan. Ook wordt op enkele plaatsen een dunning uitgevoerd. Door een aantal bomen weg te halen krijgen andere bomen meer licht en ruimte om te groeien, waardoor ze dikker, stabieler en vitaler worden. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft. 


Zo snel mogelijk herplanting
Na de werkzaamheden wordt er zo snel mogelijk gestart met de herplant. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden wil Staatsbosbeheer zorgen voor nieuw en gevarieerd bos, door het planten van bomen of door natuurlijke verjonging. Er wordt gekozen voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, waardoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos ontstaat. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.