Dijkgraaf Daverveldt: ‘water is van ons allemaal’

Het is de week van het water, en ons waterschap viert dit jaar zijn 735e verjaardag. Omroep Delft verslaggever Tom Richmond ging op pad en sprak de dijkgraaf, Piet Hein Daverveldt. Hij zegt: “Vele handen maken licht werk. Als we met elkaar aan de slag gaan, dan maken we ons water een stuk beter.”

“Mensen moeten weten wat er allemaal komt kijken bij het ervoor zorgen dat we hier kunnen wonen, werken en ontspannen. Daarvoor is waterbeheer heel belangrijk.” Dat vertelt Daverveldt. Hij legt uit: “Heel lang geleden was dit een gebied dat regelmatig overstroomde.” Dat dit nu niet meer zo is, hebben we te danken aan het waterschap: “De welbekende graaf Floris de vijfde is de oprichter van het Hoogheemraadschap van Delfland. Doordat het waterbeheer geprofessionaliseerd werd, konden hier grote steden ontstaan. Delft, Vlaardingen en Schiedam bestaan nu allemaal ongeveer 750 jaar.”

‘Meest belangrijke taak van Delfland’
Het zorgen voor waterveiligheid noemt Daverveldt ‘de meest belangrijke taak van Delfland’. Hoe zorgen we dan voor droge voeten? Daverveldt legt uit: “Dat begint bij stevige duinen en dijken.” Het waterschap houdt zich echter niet alleen bezig met het tegenhouden van water: “We regelen het waterpeil in sloten, grachten en vaarten. Niet te veel, maar ook niet te weinig. We willen geen overstromingen, maar we willen ook niet te weinig water tijdens droogte.” Tenslotte noemt Daverveldt een derde element: “De waterkwaliteit: "We werken aan schoon en gezond water. We willen niet dat er kroos ontstaat, of dat er gewasbeschermingsmiddelen in zitten. We willen ook dat er geen medicijnresten in zitten.”

“Wij zuiveren elke dag 150 olympische zwembaden.” Zo geeft Daverveldt aan hoeveel water huishoudens en bedrijven dagelijks gebruiken. Dat afvalwater komt via het riool bij de zuiveringsinstallatie van Delfland waar het wordt schoongemaakt. Maar: “liever dan het eruithalen, voorkomen we dat bepaalde dingen in het water komen.” Daverveldt is hier stellig over: “Er is eigenlijk scherpere wetgeving nodig. Sommige stoffen zouden we gewoon niet moeten gebruiken.” Daverveldt gebruikt PFAS als voorbeeld: “Als dit eenmaal in het water zit, wordt het ontiegelijk moeilijk eruit te halen.”

Richtlijnen
“In de glastuinbouw worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en wij willen dat die middelen niet in het slootwater terechtkomen.” De reden hiervoor is dat ze anders ‘schadelijk worden voor het hele watersysteem’. Om de kassen aan te pakken is er begonnen met een 'risicogerichte aanpak’: “Als we weten dat er ergens risicovol gehandeld wordt, gaan we daar extra inspecteren.” Volgens Daverveldt werkt deze aanpak. Het heeft opgeleverd dat er bij 50% van de inspecties dingen naar voren komen die niet door de beugel kunnen. Daarnaast zijn er volgens Daverveldt ‘gesprekken over strengere eisen’ voor bestrijdingsmiddelen.

Ondanks deze en meer acties, is het volgens Daverveldt moeilijk om te voldoen aan Europese normen voor waterkwaliteit. “De ‘kaderrichtlijn water’ stelt hele strenge eisen. Daaraan moet in 2027 voldaan worden. Die eisen zijn zo zwaar dat ik niet weet of we het gaan halen. Onze inzet is het water wel veel en veel schoner te maken.”

Wat kunnen we zelf doen?
“Water is van ons allemaal, en daar heeft iedereen zelf verantwoordelijkheid in.” Dat zegt Daverveldt. Die verantwoordelijkheid is er voor schoon water, maar ook voor aanpassingen die nodig zijn in verband met extremer weer. Er zijn dan ook dingen die burgers zelf kunnen doen. Daverveldt somt op: "Ga tegelwippen of leg een groen dak op je schuur. Denk over een geveltuin of neem een regenton. Alle kleine beetjes bij elkaar maken het verschil.” Ook noemt hij op: “Geen vetten door het riool spoelen, geen maandverband door het riool spoelen en geen luiers door het riool spoelen. Hij waarschuwt: “Dat kost gewoon een hoop geld en via belastingen betaalt de burger dat uiteindelijk zelf.”

Luister hier het volledige interview