Delfts stadsbestuur pakte coronacrisis goed aan: ‘Ondernemers en bewoners voldoende ondersteund’

Het Delftse stadsbestuur heeft goed gereageerd op de coronacrisis volgens de Delftse Rekenkamer, dat is de organisatie die onafhankelijk onderzoek doet naar het beleid dat de gemeente uitvoert. In het rapport concludeert de Rekenkamer dat alle noodzakelijke besluiten in kort tijdsbestek en in goed overleg zijn genomen met ondernemers en bewoners. Ook zijn de heftigste gevolgen van de coronacrisis beperkt gebleven.

De coronacrisis heeft ook in Delft flink huisgehouden en de gemeente was, om steun te bieden aan de lokale economie, genoodzaakt om snel te handelen. Ondernemers hoefden geen reclamebelasting meer te betalen, de regels voor de grootte van terrassen werden tijdelijk versoepeld en de huur werd kwijtgescholden voor sportverenigingen en andere organisaties.

Volgens de Rekenkamer zijn grote gevolgen van de pandemie daardoor uitgebleven. Het aantal faillissementen in de stad steeg niet dramatisch en er was slechts een beperkte toename van werkloosheid en bijstandsuitkeringen. Kortom, de economische klap die verwacht werd in de stad bleef uit volgens de lokale beleidsbeoordelaar.

Raad moet een steviger rol innemen
De Rekenkamer heeft wel een aantal aanbevelingen en dringt er vooral op aan om opnieuw de huidige structuren die in de coronacrisis zijn ontwikkeld voor bijvoorbeeld studentenoverlast en kwetsbare groepen in de stad in stand te houden.

Daarnaast moet de gemeenteraad de kaderstellende rol ook weer beter gaan invullen volgens de rekenkamer: de rol was beperkt door de coronacrisis, juist omdat het college van B&W meer zelf beleid kon opstellen. De raad had door de coronacrisis minder zicht op de vragen die leven in de stad, waardoor de besluitvorming meer van boven kwam dan de bedoeling was.

Wethouder Huijsmans was het in de reactie hier overigens niet mee eens. ‘Wij zijn van mening dat de raad de kaderstellende rol goed heeft kunnen uitoefenen. Wel werken we graag mee aan de aanbeveling die genoemd is’, laat zij weten.

Gemeente ondersteunde de stad voldoende
In de conclusie van het rapport wordt duidelijk dat de gemeente, na gesprekken met ondernemers en andere belanghebbenden, voldoende de stad heeft ondersteund. Ook kwam de democratische besluitvorming niet in gevaar en belangrijke organisaties voor de gemeente in de zorgverlening, cultuur, sport, evenementen en toerisme kwamen ook niet in gevaar.

Wethouder en locoburgemeester Martina Huijsmans laat met de leermomenten weten dat zij trots is op de stad. ‘We kunnen vertrouwen hebben in het stevige netwerk van betrokken en constructieve organisaties en groepen mensen in Delft. In een crisis als deze hebben we elkaar nodig en is samen meer dan een woord gebleken.’