Delft voor nu uit financiële problemen na jaren van tekorten

Door een grote verhoging van inkomsten vanuit de rijksoverheid hoeft Delft zich de komende jaren even geen zorgen meer te maken over de financiën. Tijdens het bespreken van de begroting donderdagavond kwamen raadsleden daarom ook met een grote wensenlijst om het extra geld aan uit te geven. Eerder genomen bezuinigingen blijven vooralsnog nog wel grotendeels staan, omdat het nog onzeker is of Delft ook in de toekomst genoeg geld binnenkrijgt.


Tot en met 2025 krijgt Delft zo’n 40 miljoen euro extra te besteden door het geld van de Rijksoverheid. Delft krijgt dit bedrag, net als alle gemeenten, omdat de landelijke overheid meer uitgeeft en de bijdrage aan de gemeente daaraan verbonden is. Voor Delft betekent dit dat het de komende jaren eindelijk even uit de financiële zorgen is. Delft kampte namelijk al jarenlang met een tekort aan geld.

Een groot deel van het bonusbedrag verwacht de gemeente te besteden aan een groot project om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken Buitenhof en Voorhof te verbeteren en een innovatiedistrict bij de campus van TU Delft. In het innovatiedistrict wil de gemeente studenten en bedrijven meer met elkaar in contact brengen.

Wensenlijstje van 50 voorstellen
Voor raadsleden was het extra geld een goede reden om wensenlijstjes op te stellen. Zij kwamen met bijna 50 voorstellen om het geld aan te besteden, waarvan de helft ook is aangenomen. Er komt onder andere een uitgebreider onderzoek naar het slavernijverleden, een ton extra geld voor Omroep Delft, meer geld om eenzaamheid te bestrijden en een verdubbeling van het aantal energieklussers van de gemeente die energiebesparende klusjes doen in huizen.

Daarnaast heeft de gemeenteraad nog opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een mogelijk openluchtzwembad, gesubsidieerd schoolfruit, zonnepanelen op schooldaken en onveilige verkeerspunten voor fietsende scholieren. Ook komen er afspraken met wooncorporaties over wanneer woningen verduurzaamd gaan worden in de komende zes jaar. Het is nog onduidelijk hoeveel alle aangenomen plannen de gemeente precies gaan kosten. Ook dat wordt nog onderzocht.

Bezuinigingen blijven staan
Oppositiepartijen wilden daarnaast de forse geplande verhogingen van de OZB-belasting terugdraaien, maar de wethouder van financiën en de coalitiepartijen wilden zich daar nog niet aan wagen. Zij gaven aan dat nog onduidelijk is hoeveel geld de gemeente na 2025 jaarlijks gaat krijgen van het Rijk. Ook andere bezuinigingen blijven daarom grotendeels staan. Als duidelijk wordt dat de gemeente structureel extra geld krijgt gaat de OZB-verhoging wel van tafel.