Delft doet mee met actie tegen laaggeletterdheid via Glazen Radiohuis

Deze week staat er in de Bogaart in Rijswijk een Glazen Radiohuis, waarmee aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Op deze plek wordt in een samenwerking tussen gemeenten Den Haag, Rijswijk, Westland, Midden Delfland en Delft radio gemaakt, en op woensdag 14 september is het hier de beurt aan Delft om in actie te komen. De hele dag zijn er interviews te horen over Delftse acties tegen laaggeletterdheid en analfabetisme. Het is voor een ieder die wil ook mogelijk om langs te komen bij het radiohuis en mee te praten over het onderwerp.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Haaglanden gaat het om 18% van de volwassenen. Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden. Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. 

De dag van Delft
Wat we hiertegen kunnen doen, is de vraag die deze gehele week (de nationale week van Lezen en Schrijven van 8 t/m 16 september) centraal staat. Verschillende organisaties in het land besteden er aandacht aan. In Den Haag, Westland, Delft en Rijswijk zijn er uiteenlopende activiteiten zoals trainingen, vloerscrabble, extra taalcafés en een shuttletour langs diverse taalaanbieders. Het glazen radiohuis Haaglanden is door Stichting Cineac Den Haag bedacht en opgezet. De uitzendingen zijn te volgen via de (lokale) radio, internet en televisie.

Woensdag 14 september is de dag voor Delft. Op deze dag is er bij Omroep Delft een speciale radio-uitzending en vervallen de andere programma’s die normaal op woensdag draaien. Tussen 12:00 en 18:00 is de uitzeinding bij Omroep Delft te horen via de website, de mobiele app, of de radio: 106.3 FM- Digitaal op de kabel- DAB+ 9-B. Op de website www.glazenradiohuis.nl kun je vanaf 09:00 al luisteren. Daar is ook een videostream te zien.

Kom ook langs!
Het is dus ook mogelijk om langs te komen en mee te praten over het onderwerp. Voel je vrij om dat te doen, het Glazen Radiohuis is dus te vinden in de Bogaard, in het Stadscentrum in Rijswijk.