Defecte slimme meters: ‘consumentenbescherming is geen taak van de gemeente’

“Voor veel huishoudens zijn de energiekosten momenteel een enorme kostenpost; vaak zijn deze driemaal hoger dan voorheen”, zo stelden PVDA en Onafhankelijk Delft eerder vast in schriftelijke vragen aan B&W. Dit wordt nog erger als de meter aangeeft dat je meer gebruikt dan je daadwerkelijk doet. Dit komt met regelmaat voor. In Delft is Stedin verantwoordelijk voor de metingen. Stedin rekent hoge kosten om de meter te controleren. In antwoord op de schriftelijke vragen zegt het college: “Gebruikers met klachten kunnen bij de Autoriteit Consument en Markt terecht.”
Apparatuur van Stedin | Foto: Omroep West

Het komt met regelmaat voor dat er iets mis gaat met een ‘slimme meter’. Zo’n meter laat de gebruiker via een digitaal scherm zien hoeveel energie er gebruikt wordt én geeft de metingen automatisch door aan de leverancier. Er gaat in dit proces echter met regelmaat iets fout. Rijnmond berichtte bijvoorbeeld in november 2023 dat een vrouw uit Spijkenisse ‘ineens voor ruim 500.000 euro aan stroom in een maand verbruikte, nadat er een slimme meter geplaatst werd’. Dit is een extreem geval, maar het laat zien dat deze meters verre van onfeilbaar zijn. 

Aandeelhouder
Stedin is de netbeheerder voor Delftse huizen en is daarmee, volgens het college, ook verantwoordelijk voor de metingen. Wanneer iemand wil controleren of de metingen kloppen, dan moet diegene dan ook bij dit bedrijf aankloppen. De twee Delftse partijen die vragen stellen, zeggen hierover: “Stedin brengt voor controle van het correct werken van de (slimme) meter bij haar klant kosten in rekening, te weten tussen € 300 en € 700.” Zij vragen het college van B&W: “Is het college het eens dat de hoogte hiervan voor veel mensen een enorme drempel is?”

Hoeveel mensen last hebben van foute metingen is moeilijk te zeggen. B&W schrijven: “Navraag bij Stedin leert dat in het eerste half jaar van 2022, Stedin dertig verzoeken heeft ontvangen om een meter te ijken.” Dit is wellicht echter het topje van de ijsberg, omdat niet iedereen ervoor kiest om een melding te doen. Verder leidt niet iedere systeemfout tot veel hogere kosten. Als iemand enkele tientallen euro’s duurder uit is, ziet diegene wellicht niet dat er iets fout gaat.

Verder vragen de twee partijen of het college “als aandeelhouder van Stedin druk kan uitoefenen op transparantie over kostenopbouw van de controle?” Dit houdt in dat PVDA en Onafhankelijk Delft willen dat de gemeente met Stedin om tafel gaat om meer duidelijkheid te krijgen over de kosten voor het controleren van de meetapparatuur. Als aandeelhouder van Stedin zou de gemeente volgens deze partijen hierin iets kunnen doen. Ook vragen zij: “Is college bereid om met Stedin in gesprek te gaan over een andere vorm van kostendoorberekening?” Zij zouden dan ook willen dat er iets gaat veranderen aan de manier waarop de kosten voor een controle in rekening gebracht worden.

Stappenplan
Burgemeester en wethouders sturen de consument door naar de Autoriteit Consument en Markt. Wel vermelden zij tegen de PVDA en Onafhankelijk Delft dat ze: “in het regulier overleg met Stedin aandacht vragen voor de zorgen die bij uw fracties leven.” Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft) reageert op deze antwoorden: “Mensen worden gewoon in de steek gelaten. Hoe moet je dan weten dat je naar de Autoriteit Consument en Markt moet? Waar staat dat dan?”

B&W hebben nog wel een advies voor mensen die hun meters niet vertrouwen. Zij schrijven: “Klanten van Stedin die het vermoeden hebben dat de meter defect is kunnen eerst een aantal gratis stappen doorlopen. Hiervoor is een stappenplan gepubliceerd op de website van Stedin en Netbeheer Nederland.” Wanneer je dit stappenplan gebruikt, krijg je een pagina te zien met daarop verschillende veel voorkomende gebreken, en daarbij wat je moet doen als dit probleem zich bij jouw meter voordoet.