De Staat van Delft over het Delftse slavernijverleden

Op vrijdag 31 mei gaat de journalistieke talkshow ‘De Staat van Delft’ over het slavernijverleden van onze stad. Hoe moeten we het koloniaal en slavernijverleden lokaal herdenken en de afschaffing ervan vieren? En hoe kunnen we de gevolgen hiervan, zoals racisme en discriminatie, beter bestrijden? Daarover gaan Julia en Nico Jouwe in gesprek met drie interessante gasten en met het publiek. Aan tafel schuiven aan: wethouder Joëlle Gooijer, Glenn Weisz, voorzitter van het Kwartiermakers Comité (KMC) Slavernijverleden Delft en onderzoeker Nancy Jouwe, die meeschreef aan het rapport over het Delftse slavernijverleden. Dit rapport maakte duidelijk dat Delftse bestuurders, instellingen en particuliere Delftenaren veel geld hebben verdiend dankzij slavenhandel en slavenarbeid.

Hoe inclusief wordt de herdenking van de slavernij? Hierover ging het, onder andere tijdens het derde stadsgesprek. Wethouder Frank van Vliet en KMC-coördinator Sherwin Blijd wisselen ideeën uit | Foto: @KMC
 
Naar aanleiding van het van het rapport, een jaar geleden, stuurde het KMC aan het college van B&W een brief met vijf adviezen. Dit KMC bestaat uit bestuurders van Delftse culturele instellingen. Het eerste advies luidde: maak excuses. Dit advies werd op 19 december opgevolgd, toen burgemeester Van Bijsterveldt in het stadhuis excuses maakte aan de nazaten van slavernij en aan de stad. Maar hoe staat het met de andere aanbevelingen? Hoe gaan we verder met de verwerking van deze geschiedenis? Komt er in Delft een gedenkplek en een jaarlijkse herdenking en viering? Volgens het KMC is ook diepgaander onderzoek hard nodig. Net als de verschijning van een publieksvriendelijke versie van het onderzoeksrapport. Hoe belangrijk is het dat de gemeente hier geld voor uittrekt?

 

Een andere dringend punt dat het KMC op het bordje van het stadsbestuur legde was: maak werk van inclusief beleid waarin ook de aanpak van racisme en discriminatie wordt meegenomen. Ook over het belang daarvan gaan we in De Staat van Delft het gesprek voeren.

 

De Staat van Delft, presentatie Julia en Nico Jouwe. Vrijdag 31 mei, 16.00-17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur). Lokatie: OPEN, Vesteplein 100. Toegang gratis. De Staat van Delft wordt opgenomen en uitgezonden via Omroep Delft en YouTube.