De gemeente kapt met nachtelijk kappen

Half september is de gemeente Delft begonnen met nachtelijke kapwerkzaamheden van populieren langs de Vrijenbanselaan. De gemeente verkeerde daarbij in de veronderstelling dat ze alle omwonenden had geïnformeerd. Dat bleek niet het geval.

De gemeente is nu op nadrukkelijk verzoek van de bewoners gestopt met het nachtelijke kappen. Na overleg met omwonenden heeft de gemeente de werkwijze voor de resterende kap verder aangepast. Dit gebeurt om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Risico voor verkeer
Vanwege ouderdomsgebreken vormen de te kappen bomen een te groot risico voor deze drukke verkeersroute. De nachtelijke werkzaamheden zijn nodig omdat de bomen dicht bij de bovenleiding van de tram staan. De gemeente kan die alleen kappen als er geen stroom op de bovenleiding staat. De werkzaamheden kunnen daarom pas beginnen na de laatste tram.

Zo min mogelijk nachtelijk lawaai
Om zo min mogelijk lawaai te veroorzaken, kapt de aannemer ’s nachts alleen de boomkronen. Niet met een kettingzaag, maar met een zogeheten verreiker met een hydraulische zaagkop. Die maakt beduidend minder lawaai. De overige werkzaamheden zoals het versnipperen van de takken en het verwijderen van boomstammen en -stronken gebeurt nu overdag.

Verkeersregelaars leiden alles in goede banen
De werkzaamheden gaan plaatsvinden in de nachten van 31 oktober op 1 november. En als het nodig is, ook in de nacht van 1 op 2 november. De overige werkzaamheden vinden overdag plaats op 1 en mogelijk 2 november. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden via borden omgeleid. Er zijn ook verkeersregelaars ter plaatsen om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden.